Ny revidert standard for vedlikehold av håndslokkere

Standarden NS 3910 beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres, og den er et uunnværlig verktøy for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere. Den reviderte utgaven ble utgitt 1. juli.

Håndslukker

I revisjonen av standarden er foretatt både tekniske og redaksjonelle endringer i flere punkter. De vesentligste endringene er:

  • Krav til opplæring av kompetent person er skjerpet
  • Økt fokus på miljø og kassering
  • Fylletoleranser er gjort normative
  • Terminologien er tilpasset gjeldende regelverk
  • Et tidligere tillegg vedr. halon er fjernet
  • Tabellene er oppdatert
  • Tabellen for forseglede håndslokkere er fjernet.
  • Vedlikeholdsrapport og halsring er oppdatert.

I en tidlig fase av en brannutvikling vil en håndslokker som er i forskriftsmessig stand, gi god mulighet for brannbekjempelse. For at håndslokkere skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig.

Eiers ansvar at håndslokkeren blir vedlikeholdt
Det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret for vedlikeholdet.  Det betyr at også privatpersoner må tenke på faglig kontroll og service av slokkeren i boligen sin. I standarden står det bl.a. hvor ofte vedlikeholdet skal gjennomføres. Med vedlikeholdsprogrammet som er spesifisert i denne standarden skal håndslokkeren kunne opprettholde den opprinnelige funksjonspåliteligheten.

Sist oppdatert: 2015-11-06

NS 3910:2015

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang