Ny standard for FM sourcing prosesser presentert

Utkast til ny standard for Facilities Management ble presentert under NBEF årsmøtekonferanse i Kristiansand 13.-14. april.

Veiledning om sourcingprosessen
Det pågår utvikling av en helt ny standard som vil dekke den strategiske sourcingprosessen, det vil si det å identifise og velge den beste løsningen for levering av FM-tjenester til organisasjonen. Standarden beskriver alle trinnene i prosessen og inneholder veiledning og sjekklister knyttet til hvert av dem. Den inneholder også veiledning om innholdet i selve avtalen, SLA (service level agreement).

Utkastet til standard har tittel ISO/DIS 18480-2 Facilities Management - Part 2: Guidance on strategic sourcing and development of agreements.Delstandard -1 i samme serie, ISO/DIS 18480-1, inneholder termer og definisjoner og beskrivelse av FM-modellen.

Innhold i standarden
Standarden ISO/DIS 18480-2 har dette innholdet:

 • Termer og definisjoner
 • Strategic sourcing and understanding the core business context
 • Sourcing process in FM
 • Facilities service provision
 • Main charcteristics of FM agreements
 • Common considerations in agreements
 • Preparation and development of an agreement
 • Measuring effectiveness and outputs
 • Annex:
  - Examples of requirements for a service
  - Example of business case content
  - Structure of an agreement - General clauses
  - Service Level Agreements (SLA)

Den delen av teksten som omhandler selve avtalen (SLA) er basert på den felleseuropeiske standarden NS-EN 15221-2 Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidels av avtaler om fasilitetsstyring.

Når kommer den?
Standarden kommer på høring i september 2015 og er planlagt utgitt i november 2016.

Norsk ledelse og internasjonale bidrag
Standarden utvikles av en arbeidsgruppe under ISO/TC 267 Facilities Management. Arbeidsgruppen ledes av Norge med Olav Egil Sæbøe og sekretariat i Standard Norge. Dette blir et nyttig verktøy for FM-bransjen.

Veiledning knyttet til de strategiske vurderingene som gjøres og til selve behovsanalysen er det som har manglet til nå sier prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge. Utvikling av standarden har vært en spennende og veldig god prosess. Gruppen består av representanter fra flere land: USA, Japan, Korea, Storbritannia, Ungarn, Sverige, Østerrike i tillegg til Norge.

Vil du vite mer?
Last ned høringsforslaget når det legges ut i september og gi dine innspill til forbedringer da. Det er viktig at det norske miljøet er aktive og følger med.

Ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold for spørsmål om standarden.

Sist oppdatert: 2015-11-06