Stor aktivitet innenfor FDV og FM

Hvilke aktiviteter foregår for tiden innenfor eiendomsforvaltning og Facility Management? Vi har utarbeidet en oversikt som viser dette.

Gutt med hjelm og hammer

Komiteen for fasilitetsstyring har utarbeidet en oversiken som viser både det som foregår nasjonalt og internasjonalt. Nye standarder utvikles og andre revideres for å sikre at bransjen har de verktøyene som trengs.

Oversikten er inndelt i standarder for

  • Anskaffelser
  • Kontrakter
  • Ytelse/SLA
  • Resultat/PI/KPI
  • Bygg generelt
  • Vedlikehold
  • Facilities Management
  • Oversettelser

De hele oversikten over aktiviteter for FDV og FM.

For mer informasjon om prosjektene, ta kontakt prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2015-11-06