Utfordringer med bruk av standarden for vibrasjoner fra sprengning og annet anleggsarbeid

Sprengningsbransjen har utfordringer med bruk av den nye NS 8141 for vibrasjoner fra sprengning og annet anleggsarbeid. Standard Norge har fått tilbakemeldinger på at bransjen har problemer med rystelsesmålingene og beregning av salver.

Standardene i serien NS8141

Saken har vært diskutert i Standard Norges komité for vibrasjoner fra sprengning og annet anleggsarbeid  og i møter med interessenter om erfaringer med standarden.  

Komiteen har også satt i gang nye sammenlignende målinger og analyser av disse etter både den nye og gamle standarden fra 2001.

Det er også satt i gang en prosess for å forlenge overgangsperioden for utgaven fra 2001 med tre år fra juli 2015. Den nye utgaven av standarden vil samtidig bli vurdert for å finne årsaker til de problemene som bransjen opplever.  

Standard Norge vil komme med mer informasjon om denne saken i begynnelsen av juli. 

Sist oppdatert: 2015-11-06