Stillas
Foto: Selmer Skanska

Opplæringssystem for personell som skal arbeide på eller med stillaser - NS 9700

Det finnes flere eksisterende standarder som omhandler stillas, men dette er i hovedsak produktstandarder. De fleste uønskede hendelser og ulykker skyldes derimot forhold rundt montering og bruk. NS 9700-1 og NS 9700-2 setter fokus på og stiller krav til nettopp montering og bruk, opplæring og sertifisering av montører.

Opplæring, montering og bruk

NS 9700-1 inneholder et modulbasert opplæringssystem der det stilles krav til opplæring og kompetanse for personell som skal arbeide på eller med stillaser, f.eks. montører/ stillasbyggere, kontrollører eller brukere.

Den beskriver krav for montering og demontering av stillas og inndekkede konstruksjoner (tak-over-tak), samt krav til prosjektering, kontroll, rapportering, dokumentasjon, vedlikehold og skilting.

Standarden er et hjelpemiddel for at både leverandører, stillasmontører, kunder, brukere og øvrige aktører til enhver tid skal kunne være trygge på at et stillas er sikkert å bruke, og dermed skape en tryggere hverdag for alle som er avhengige av stillas som arbeidsverktøy.

Opplæringssystemet danner grunnlaget for sertifiseringsordningen for stillasbyggere som er beskrevet i NS 9700-2.


Sertifisering av stillasmontører

NS 9700-2 beskriver krav for sertifisering av stillasmontører. Standarden stiller krav til kandidaten som skal sertifiseres, samt til opplæringsvirksomhet som skal gi opplæring som leder frem til sertifisering.

Standarden gir en klar oversikt over de krav som må tilfredsstilles i forbindelse med sertifisering av stillasmontører, og er et særlig godt hjelpemiddel for ulike aktører i opplæringsvirksomheter, sertifiseringsorgan og kandidater til sertifisering. 

Les mer og bestill standardene under.

Sist oppdatert: 2016-12-16

NS 9700-1:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Stillaser og inndekkede konstruksjoner - Del 1: Tekniske krav og krav til opplæring, montering og bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9700-2:2016

Standard

NOK 300,00 (eks. mva)

Stillaser og inndekkede konstruksjoner - Del 2: Krav for sertifisering av stillasmontør

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang