Hånd som holder en liten globus

Miljødeklarasjoner med BIM

Er det mulig å beregne miljøpåvirkninger på bygninger basert på miljødeklarasjoner av byggevarer (EPD) ved bygningsinformasjonsmodellering (BIM)? Standard Norge arrangerte et frokostmøte i slutten av august hvor det ble gitt en demonstrasjon av resultater fra prosjektet Standards Automatically Consumed (SAC) og presentasjoner av framtidens digitale standarder for automatiske kontroller og beregninger i BIM.

Standarder kan være omfattende, de kan være tekniske og spesialiserte samtidig som de integrerer mange fagområder og funksjoner. Problemet for brukere av standarder er ofte ikke mangel på informasjon, men heller at det kan være vanskelig å få tak i de relevante delene av informasjon når det behøves. Med støtte fra Nordic Innovation har prosjektet SAC laget en prototype som kobler miljødata dokumentert i EPDer til BIM-modeller, og som kan gjøre beregninger av miljøpåvirkninger på bygninger ved ulike scenarier.

Målet med prosjektet har vært å implementere standarder som en plattform for innovasjon. Dette er løst ved å implementere NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon – Beregningsmetode, i BIM.

På frokostmøtet ble det vist litt hva som har skjedd i prosjektet, og hva som kan forventes i tiden framover. Her kan du finne presentasjonene som ble gitt på møtet. Det ble også gjort opptak av innleggene, slik at både kan innleggene som lysark og video.

Innlegg

Introduksjon
Trine Tveter, Standard Norge
Video introduksjon
Hva er Nordic Innovation
Rasmus Wendt, Nordic Innovation
Presentasjon Rasmus Wendt
Video Rasmus Wendt
Presentasjon av prosjektet "Standards Automatically Consumed"
Prosjektleder Bjørn Brunstad, Standard Norge
Presentasjon Bjørn Brunstad
Video Bjørn Brunstad
Hvordan benytte miljødeklarasjoner med BIM?
Lars Bjørkhaug, Catenda
Presentasjon Lars Bjørkhaug
Video Lars Bjørkhaug
Hvordan benytte miljødeklarasjoner med BIM?
Håvard Bell, Catenda
 
Hvordan benytte miljødeklarasjoner med BIM?
Gunnlaugur B. Hjartarson, Mainmanager
Presentasjon Gunnlaugur B. Hjartarson
Video Gunnlaugur B. Hjartarson
EPD for BIM på byggevarer
Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareprodusentenes Forening
Presentasjon Trine Dyrstad Pettersen
Video Trine Dyrstad Pettersen
Internasjonalt standardiseringsarbeid knyttet til miljødeklarasjoner av byggevarer
Anne R. Rønning, Østfoldforskning
Presentasjon Anne R. Rønning
Video Anne R. Rønning

(Presentasjoner mangler vil bli lagt ut senere.)

Kontaktperson i Standard Norge vedr. dette prosjektet er prosjektleder Bjørn Brunstad.

Sist oppdatert: 2016-12-16