Foto: Pixabay

NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt

Standarden fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer, og kan brukes for alle typer byggeprosjekter.

En revidert og ny versjon av standarden ble utgitt 1. juni 2016.

Hva er nytt?

Standarden er revidert for å tilpasses NS 3451 Bygningstabell, Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering, digital håndtering og nye regelverk. Standarden er også oppdatert på utgåtte og endrede begreper.

Bruksområder

NS 3453 kan brukes til alle typer byggeprosjekter. Den er et hjelpemiddel i blant annet økonomiske rutiner, som eksisterer i forbindelse med et byggeprosjekt, som for eksempel:

  • kalkulasjon eller prissetting
  • budsjettering
  • budsjettoppfølging
  • strukturering av prosjektdokumenter
  • etterkalkulering
  • bygge- og prosjektregnskap.

Målgruppe

Standarden retteter seg mot byggeiere og byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter og programleverandører.

Sist oppdatert: 2016-12-16

NS 3453:2016

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang