Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Brettet pengesedel over et hus av treklosser
Det er viktig å holde orden på økonomien i byggeprosjekter (foto: Pixabay)

Ny standard for spesifikasjon av byggekostnader, NS 3453

Standarden, NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt, fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer. Standarden kan brukes for alle typer byggeprosjekter. En revidert og ny versjon av standarden ble utgitt 1. juni.

Hva er nytt?
Standarden er revidert for å tilpasses NS 3451 Bygningsdelstabell og Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering.

Dersom du kjenner forrige utgave er det verd å merke seg følgende endringer:

 • Standarden er bygd opp med tre summeringsnivåer for kostnader. Kontoene 02 til 07 er i henhold til bygningsdelsnumrene i NS 3451
 • Hovedstrukturen for felleskostnader følger NS 3420-A
 • Kontoinndelingen er splittet opp og utvidet
 • Termene "forventet tillegg" og "usikkerhetsavsetning" erstatter «reserver» og «marginer» og er flyttet fra konto 0 til henholdsvis konto 11 og konto 12
 • Konto 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner er tatt ut av standarden og skal konteres i henhold til NS 3451 konto 29 Andre bygningsmessige deler
 • I tabellene er 0 lagt inn som første siffer i kontonivå 1 for å sikre enhetlig nummerering. Ledige nummer i tabellene er fjernet for å gi bedre oversikt
 • Totalentreprenørens prosjektering kan nå konteres på konto 01
 • Det er lagt inn en kolonne med veiledning i tabell 1 og i tabell 2.

Enklere økonomirutiner
Standarden kan brukes som et hjelpemiddel for å strukturere økonomiske rutiner i byggeprosjekter, for eksempel til

 • budsjettering
 • kalkulering
 • prising
 • budsjettoppfølging
 • etterkalkulering
 • bygge- og prosjektregnskap
 • statistikk
 • nøkkeltall

Bred representasjon fra bransjen
Revisjonsarbeidet er utført av Standard Norges standardiseringskomité SN/K 357 Byggekostnader. Standardiseringskomiteen er sammensatt av representanter fra statlige byggeiere og byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter og programleverandører.

Sist oppdatert: 2016-12-16

NS 3453:2016

Standard

NOK 475,00 (eks. mva)

Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3451:2009

Standard

NOK 707,00 (eks. mva)

Bygningsdelstabell

SpråkNorskUtgave: 4 (2009-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3454:2013

Standard

NOK 580,00 (eks. mva)

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter