2017 Nyheter

 

Hvilke faktorer kan legges til grunn for å velge grønnere ved anskaffelser, design, bygging og vedlikehold av veger? Dette var tema på et frokostmøte 6. september som vi arrangerte i samarbeid med Statens vegvesen og Nye veier. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2017-09-12

Mer om Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger?
 

Standardene i NS-EN 16798-serien henvender seg hovedsakelig til prosjekterende konsulenter, byggherrer og entreprenører i forbindelse med oppføring av nye bygninger og rehabilitering/ombygging av eksisterende bygninger. Også plan- og byggningsmyndighetene bør ha kjennskap til disse standardene.

2017-09-11

Mer om Nye standarder for energiytelse og ventilasjon i bygninger
 

Det jobbes for tiden med å utarbeide en ny utgave av den europeisk standard for gass-slokkesystemer, som vil betegnes NS-EN 15004-1 når den er ferdig og utgitt som Norsk Standard. I påvente av standarden har vi oversatt utkastet til standard til norsk og gjort det tilgjengelig for salg.

2017-09-07

Mer om Gass-slokkesystemer - utkast til standard oversatt til norsk
 

Standard Norge lanserer nå en oversikt over hvilke verktøy som finnes når du skal gjøre bærekraftsvurderinger knyttet til anlegg og veger. Mye er på plass.

2017-09-05

Mer om Standarder for bærekraftsvurderinger av anlegg og veger
 

The standard ISO 16757 describes products of building services systems. It is based on the German standard VDI 3805, which has been used by manufacturers, software companies and designers in Germany for more than 10 years. ISO 16757 supports the digital exchange of product data that manufacturers have traditionally provided in the form of paper-based product catalogues or data sheets.

2017-07-06

Mer om Data structures for electronic product catalogues for building services
 

The recently published Parts 1 and 2 of ISO 16745 set out a globally applicable common method of measuring and reporting of associated GHG emissions (and removals) attributable to existing buildings, by providing requirements for the determination and reporting of a carbon metric(s) of a building.

2017-07-03

Mer om Carbon metric of an existing building during the use stage
 

Lar natur seg standardisere? På mange måter er vel naturen standardisert i genene. Samtidig kan vi lage standarder for hvordan vi best kan utnytte de økosystemtjenester vi kan få fra naturen. For håndtering av nedbør blir det stadig tydeligere hvordan vi må utnytte naturens naturlige bufferegenskaper når kapasiteten i tradisjonelle ledningsnett sprenges, og vi får oversvømmelser og flom. Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. En ny Norsk Standard skal sikre kvaliteten på takene.

2017-03-10

Mer om Beskrivelse av grønne tak
 

Standard Norge lanserte i januar en ny standard som beskriver en felles europeisk metode for å vurdere bærekraftsaspektet ved eksisterende og planlagte veger. Standarden definerer 21 ulike miljø-, økonomi- og samfunnsindikatorer.

2017-02-07

Mer om Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger?