Grønn mopp og mikrofiberklut

Bli enige om kvaliteten på renholdet – bruk renholdsstandarden

TV 2 Hjelper deg hadde torsdag 14. september et innslag om varierende kvalitet på utførte renholdstjenester. Når det skal inngås avtaler om renhold vil standarden NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet være et godt verktøy slik at partene kan være enige på forhånd om hvilken kvalitet som skal leveres. Standarden beskriver også hvordan kvaliteten skal sjekket i etterkant.

”Skinnende rent som en hvit tornado” het det i en gammel reklame for et rengjøringsmiddel. Slik TV 2-innslaget viste i går, blir det ikke alltid slik. Men hva betyr det at noe skal være «rent», og hvordan kan den som leverer renholdstjenester og den som skal ha utført tjenestene bli enige om det? Ved å bruke standarden NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet kan renholdsbedrifter og kunder ha lik forståelse av dette, og det kan bli mulig å se sammenhengen mellom pris og kvalitet. Målet med standarden er todelt: å etablere et hjelpemiddel for renholderne til å bedømme om de har gjort tilstrekkelige rent i forhold til forventet kvalitet, og å skape mest mulig rettferdige og entydige konkurranseforhold både for kunder og ansatte i renholdsbransjen.

TV 2-innslaget handlet om renhold i privatboliger, mens standarden er mer rettet mot innkjøp av renholdstjenester i større skala, f.eks. til kontorbygg, på skoler og lignende. Når det er sagt, standarden vil likevel være aktuell for de som skal levere renholdstjenestene også i private hjem.

Veiledning til standarden
I tilknytning til NS-INSTA 800 er det utarbeidet en egen veiledning. Den gir råd og anbefalinger om hvordan standarden kan brukes i forbindelse med utføring av renhold, utarbeidelse av anbud, bestilling og planlegging av renhold. Veiledningen er et hjelpemiddel som skal gjøre det lettere for alle som leverer, utfører eller bruker renholdstjenester, både innenfor offentlig og privat sektor, å ta i bruk og forstå standarden. Veiledningen retter seg mot leverandører av renholdstjenester, renholdere, rådgivere innenfor renhold, og forvaltere og brukere av bygninger både i offentlig og privat sektor.

Kontrakt om renhold
Vi har også utgitt en egen standard for anskaffelse av renholdstjenester, NS-INSTA 810. Den inneholder spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse. Standarden inneholder blant annet prosedyrer og krav for innlevering av tilbud, omfang av leveranse, krav overfor oppdragstaker, tekniske krav og kontraktsmessige forhold.

Sist oppdatert: 2018-11-07

NOK 597,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 267,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

En veiledning til NS-INSTA 800 om rengjøringskvalitet - P713.

SpråkNorskUtgave: 2 (2012-04-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 597,00 (eks. mva)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

Kurs

NOK 5 200,00 (eks. mva)

Kurs i NS-INSTA 800,280218; Lysaker

Tid: 2019-02-28Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800

Kurs

NOK 3 500,00 (eks. mva)

Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS -Insta 800, 280318, Lysaker.

Tid: 2019-03-28Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse