Øverste del av flere eldre bygninger

Felles metodikk for tilstandsanalyser

Arbeidet med en felles europeisk metode for tilstandsanalyser er i gang. Vår nasjonale standard NS 3424 er spilt inn som grunnlag for arbeidet, og vi trenger norske eksperter som kan delta i arbeidet.

Det skal utarbeides en europeisk teknisk spesifikasjon (TS) for tilstandsanalyse-metodikk. En teknisk spesifikasjon er et kravdokument som kan brukes som normativ referanse mellom to parter og i en kontrakt. I motsetning til en standard, så medfører ikke den at vi må trekke tilbake nasjonale standarder når den utgis. Når det er sagt, så er ofte spesifikasjoner første skritt mot det som senere kan bli en standard. Dersom dette blir en europeisk standard i framtiden, kan ikke lenger NS 3424 opprettholdes som nasjonal standard. Det er derfor viktig å delta i dette europeiske arbeidet.

Fra før har vi NS 3424 for tilstandsanalyser
Den norske standarden for tilstandsanalyser, NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring, har hatt stor gjennomslagskraft i Norge og er brukt innenfor nasjonal kartlegging av offentlige bygg, innenfor veger/broer og til takstering. Den er også brukt som rammestandard for utarbeidelse av byggverksspesifikke standarder som verneverdige bygg, (NS-EN 16096), boliger (NS 3600) og elektro (NEK 405-3).

Før NS 3600 for tilstandsanalyse av boliger ble utgitt i 2013, ble den også brukt som rammeverk for undersøkelse av boliger i forbindelse med salg. NS 3424 brukes for å kartlegge teknisk og funksjonell tilstand av et byggverk og standarden beskriver hvordan man går fram og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og rapporteres.

Det europeiske prosjektet
Arbeidet med utarbeidelse av spesifikasjon, utføres av den europeiske komiteen for vedlikehold, CEN/TC 319 WG 11 Condition assessment methodologies. Gruppen ledes av Nederland. Arbeidet har ligget brakk et par år, men starter nå for fullt og første møte er 25 oktober i Milano.

Forslaget som er laget er basert på en nederlandsk standard. NS 3424 er spilt inn fra norsk side, sammen med NS-EN 16096 for verneverdige bygg som bruker samme antall kategorier som NS 3424.

Gruppen er svært interessert i å høre mer om vår nasjonale standard og hvordan vi tenker rundt metodikk. Fra norsk side blir det derfor viktig å delta aktivt i dette arbeidet for å sikre innflytelse på sluttproduktet.

Vil du delta?
Dersom du er flittig bruker av NS 3424 og/eller opptatt av tilstandsanalyser, så trenger vi deg med i arbeidsgruppe WG 11 som skal utarbeide den tekniske spesifikasjonen. Eksperter må påregne å dekke tid og kostnader selv, men til gjengjeld får du

 

  • påvirke
  • delta i faglige diskusjoner
  • utvikle din kompetanse
  • førstehånds kjennskap til innholdet i den nye spesifikasjonen,  
  • tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor området. 

 

Kontakt
Ta kontakt med prosjektleder Merete Holmen Murvold for spørsmål og dersom du ønsker å delta i arbeidet.

Sist oppdatert: 2017-10-05

NS 3424:2012

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 779,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring - P-764:2015.

SpråkNorskUtgave: 2 (2015-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16096:2012

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3600:2013

Standard

NOK 779,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – veiledning til NS 3600. P-742.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-3:2014

Standard

NOK 465,00 (eks. mva)

Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring - krav til personell, sertifiseringsordning og metode

SpråkNorskUtgave: 2 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang