Ole-Herman Bjor og Valgerd Svarstad Haugland
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland forestod overrekkelsen.

Fikk Kongens heder for standardisering

Standard Norge gratulerer Ole-Herman Bjor fra Norsonic AS med Kongens fortjenstmedalje.

Bjor får utmerkelsen for sitt store arbeid innen nasjonal og internasjonal standardisering, kombinert med kontinuerlig frivillig arbeid i nærmiljøet i Heggedal. 

Han har vært leder for flere komiteer og arbeidsgrupper, både nasjonale og internasjonale. 

Hos oss i Standard Norge har vi spesielt hatt gleden av hans kompetanse innen signalbehandling og måleutstyr i to komiteer: SN/K293: Vibrasjoner og bygningsskade og SN/K002:Vibrasjoner og støt – speilkomite for ISO-arbeid.

Det var fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, som forestod overrekkelsen.

Sist oppdatert: 2018-02-27