Gatebilde

Hvordan skal vi bygge bærekraftige veger?

Standard Norge lanserte i januar en ny standard som beskriver en felles europeisk metode for å vurdere bærekraftsaspektet ved eksisterende og planlagte veger. Standarden definerer 21 ulike miljø-, økonomi- og samfunnsindikatorer.

Standarden heter CWA 17089 Indikatorer for bærekraftsvurdering av veger

Norsk deltakelse i første skritt mot bærekraftige veger
Det har tatt under ett år å få fram dette kravdokumentet som er utarbeidet av en såkalt "Workshop" i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Spania har ledet arbeidet sammen med representanter fra bransjeorganisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter. Fra norsk side har Statens vegvesen Vegdirektoratet deltatt aktivt i arbeidet ved Marit Fladvad og hun sier dette om kravdokumentet som nå foreligger:

Dokumentet er første steg på vegen mot en standard for bærekraftig vegbygging, et tema som kommer til å stå høyt på dagsorden i årene som kommer. Gjennom arbeidet med indikatorene har vi sett at mange europeiske land har kommet lengre enn oss i arbeidet med bærekraftsvurderinger av veger, og vi har god nytte av å samarbeide internasjonalt om dette.

Stor satsing på bærekraft i EU
EU har et mål om økt bærekraft i transportsektoren, grønnere transport og bedre ressursutnyttelse. Som en del av denne strategien har vi utarbeidet en standard. Underlaget er basert på et prosjekt finansiert av EUs 7-ende rammeprogram. Den kompletterer verktøykassen.

Marit Fladvad sier videre
I EU er det stort satsing på «Green public procurement» der andre faktorer enn pris vektes i offentlige anskaffelser, også for design, bygging og vedlikehold av veger. CWA 17089 er en inngangsportal for å utarbeide slike anskaffelseskriterier også i norsk vegbygging.

Brukere av standarden?
En typisk bruker av standarden er aktører som er opptatt av bærekraft og som arbeider innenfor bygg og anlegg, enten som:

  • Myndighet
  • Byggherre – både privat og offentlig
  • Entreprenør
  • Vegplanlegger
  • Rådgiver innenfor veg og miljø

Hvordan måle bærekraft?
Bærekraft består av de tre pilarene miljø, økonomi og samfunn. For hver av disse definerer standarden i alt 21 ulike indikatorer, blant annet:

  • Bruken av råmaterialer og gjenbruksmaterialer, forbruk av energi, mengde avfall, global oppvarming, biokjemi (= Miljøindikatorer)
  • Livssykluskostnader (= Økonomi-indikator)
  • Sikkerhet, støy, trafikkforsinkelser på grunn av vedlikeholdsarbeider (= Samfunnsindikatorer)

Standarden beskriver hva som inngår i de ulike indikatorene i tillegg til hvordan de skal angis med enhet og beregnes.

Anbefalt prosedyre
For hvert skal det vegprosjekt lages en metode for hvordan og når de ulike indikatorene skal bestemmes og av hvem. Standarden beskriver en anbefalt prosedyre for hvordan man da går fram og hvordan resultatet skal rapporteres.

Bærekraftsvurderinger gjøres både for eksisterende og planlagte veger, og standarden kan brukes for å vurdere ulik design og oppbygging av en veg.

Standarden synliggjør bærekraften i prosjektet som et tillegg til den tekniske kvaliteten av vegen. For første gang har vi en felles metode for dette i Europa.

Kontakt
Har du spørsmål til standarden? Kontakt prosjektleder Merete H. Murvold, mmu@standard.no

Sist oppdatert: 2017-03-13

CWA 17089:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Indikatorer for bærekraftsvurdering av veger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang