Kjell Ivar Bakkmoen hedret for sin innsats i ISO

Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg HF, ble mandag 30. oktober tildelt "SO certificate of appreciation", og takket av etter 11 år som leder for den internasjonale standardiseringskomiteen innenfor BIM, ISO/TC 59/SC 13. Dette er en anerkjennelse fra ISO for den store innsatsen han har lagt ned i utviklingen av internasjonale standarder for BIM.

Fire menn på en scene

Richard Petrie (BuildingSMART), Jacob Mehus (Standard Norge), Kjell Ivar Bakkmoen (Sykehusbygg), Per Jæger (Boligprodusentene).

Prisen ble overrakt av Per Jæger fra Boligprodusentene som leder hovedkomiteen ISO/TC 59 under buildingSMART International Standards Summit i London 30. oktober. Ved overrekkelsen la Jæger vekt på Bakkmoens langsiktige arbeid i utviklingen av ISO-standarder for åpen BIM, og hans innsats for økt kvalitet og effektivitet i nasjonal og internasjonal byggenæring.

Sentral ressurs

– Kjell Ivar Bakkmoen har vært en sentral ressurs i å koordinere ulike komiteer og organisasjoner knyttet til BIM, spesielt ISO og buildingSMART International. Som arkitekt har han i flere tiår jobbet med åpen BIM i prosjekter og har i hele sin karriere hatt fokus på å gjøre byggenæringen mer effektiv med digitale verktøy, framhevet Jæger.

På grunn av ISO sine regler for hvor lenge man kan inneha rollen som leder for en teknisk komité, går Bakkmoen nå av som komitéleder. Det likevel forventet og at han vil fortsette sitt engasjement og sterke bidrag i mange år framover.

– Bakkmoen har vært en pioner og gjort en stor innsats for digitalisering av byggenæringen med grunntanken om at det er en forutsetning med internasjonale standarder. Vi har vært heldige som har kunnet nyte godt av hans innsats for internasjonal standardisering i så mange år, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Ny leder fra januar

Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene overtar etter Kjell Ivar Bakkmoen og ble tidlig i august formelt valgt som ny leder av ISO/TC59/SC13 fra januar 2018.

– Denne komiteen er i dag anerkjent som den globale arena for standardisering av BIM, og vi er trygge på at Sjøgren vil fortsette det gode arbeidet, understreker Mehus. 

Sist oppdatert: 2017-10-31