Bygning og solcellepanel på taket
Visund, Forsvarsbyggs anlegg med solcellepanel på taket (foto: Forsvarsbygg)

Klimagassberegninger for bygninger

Hvordan skal klimagassberegninger for bygninger utføres? En ny Norsk Standard, NS 3720, som er på høring i november og desember vil gi en metode for dette.

Klimagassberegninger for bygninger har lenge vært preget av en rekke internasjonale og lokale initiativ. Byggenæringen representerer en betydelig del av de globale CO2-utslippene. Derfor er det et stort samfunnsmessig behov for å kartlegge og forbedre planleggingsprosessen for å få redusert BAE-næringens klimamessige fotavtrykk.

Fram til nå har det ikke eksistert noen standard på dette området. Standard Norge har derfor sammen med bransjen utarbeidet et forslag til en ny standard; NS 3720, som gir en metode for klimagassberegninger for bygninger. 31. oktober arrangerte vi et høringsmøte hvor forslaget til standard ble presentert. Forslaget ble diskutert og det kom innspill til innholdet. Disse blir tatt med videre i arbeidet med sluttføring av standarden.

Høringskommentarer?

Forslaget til standard er nå på høring fram til 23. desember. Du kan se forslaget og gi ev. høringskommentarer via vår gratis tjeneste «Standarder på høring».

Innledere/presentasjoner på høringsmøtet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til arbeidet med klimagassberegninger for bygninger kan du kontakte prosjektleder Jens Gran.

Sist oppdatert: 2017-10-31