Stilisert bygg og tegning
Foto: iStock

NS 3420 - gode beskrivelser for framtidens byggenæring

Standard Norge har nylig utgitt en veiledning til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Veiledningen gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser og vil bidra til at de blir bedre, gi færre uklarheter og dermed redusere faren for konflikt mellom tilbyder og oppdragsgiver. Denne veiledning og NS 3420 som bidrag til digitalisering av byggenæringen ble presentert på et frokostmøte 2. november.

Beskrivelser basert på NS 3420 utgjør en del av konkurransegrunnlaget og blir dermed en del av kontrakter som inngås i byggenæringen. Uklarheter i konkurransegrunnlaget er oppdragsgivers risiko og tilbyder har normalt ingen plikt til å opplyse oppdragsgiver om uklarheter før kontraktsinngåelse. For å unngå misforståelser og konflikter senere i prosessen, er det imidlertid viktig at beskrivelsene er klare og entydige. En annen utfordring knyttet til byggeprosjekter er manglende samsvar mellom sluttbrukers forventninger og resultatet. Det er på disse områdene den nye veiledningen kommer til nytte.

Norsk Standard sikrer vellykket prosjektering, uttalte Rolf Simpson, som holdt innlegg på frokostmøtet. Han fram holdt at bruk av NS 3420 vil redusere konfliktnivået i bransjen.

Byggenæringen har for fullt startet med å digitalisere arbeidsprosessene. Hvordan NS 3420 kan bidra som et godt verktøy innenfor digitalisering av byggenæringen ble også tatt opp på frokostmøtet.

Innleggene fra frokostmøtet

Ønsker du mer generell informasjon kan du se på vår fagside om NS 3420. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du kan skaffe deg standarden, kan du se på vår kjøpsinformasjonsside om NS 3420.

Sist oppdatert: 2018-02-12

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420 Samling - Komplett

Standardsamling

NOK 21 900,00 (eks. mva)

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang