Illustrasjon: Norsk Teknologi

NS 3935 - ITB-standarden

Denne standarden fastsetter detaljerte føringer for de prosessene en ITB-ansvarlig skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

NS 3935 etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget. ITB er et godt verktøy for å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

NS 3935 sikrer forpliktende samspill og koordinering mellom de ulike aktørene. Omfanget av integrasjonen vil variere fra enkel bygningsautomatisering, som for eksempel behovsstyrt belysning til løsninger som omfatter alle tekniske installasjoner i bygget.

Det er viktig å merke seg at ved riktig sammenkobling av tekniske anlegg kan bygget enklere kunne benyttes av alle. Det er på denne bakgrunn at standarden er utarbeidet, for å danne et felles grunnlag for relevante fag og entrepriser.

Ny utgave kommer i 2019

NS 3935 er under revisjon og vil bli utgitt i ny utgave i 2019. Med et abonnement får du digital tilgang til standarden på våre nettsider og du vil automatisk få den nye reviderte utgaven når denne blir publisert. Les mer om abonnement.

"Riktig med en gang" Bygningsautomatisering

Tre standardene som gir deg verktøyet til å få det “Riktig med en gang”:

  • NS-EN 15232
  • NS 3935
  • NS 6450

Les mer

Sist oppdatert: 2020-09-17

NS 3935:2019

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

SN/TR 6451:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang