Våt betong
Foto: Amalie Fadler Opdal

Oppdatert standard for betong NS-EN 206

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge.

Standarden utgis både på engelsk og norsk (OBS: det nasjonale tillegget er kun på norsk). Et endringsblad er innarbeidet i hoveddelen av standarden, og endringene er merket med revisjonstegn. Rettelser er utført i det nasjonale tillegget til standarden.

Standarden angir krav til: delmaterialer for betong (som sement, tilslag, blandevann, tilsetningsmaterialer, tilsetningsstoffer og fibre), egenskaper for fersk og herdnet betong og påvisning av disse, begrensninger i betongsammensetning, betongspesifikasjon, levering av fersk betong, rutiner for produksjonskontroll, samsvarskriterier og evaluering av samsvar.

Endringer

Det er ingen vesentlige endringer i denne utgaven av standarden, men det som er endret siden forrige utgave er: 

  • Det er utdypet hva som menes med kort og lang dimensjonerende brukstid i tillegg F 
  • En formel er korrigert i tillegg L, og formelen har fått et ligningsnummer
  • I engelsk versjon er EN 13055 "Lightweight aggregates" oppgitt som normativ referanse (ikke prEN 13055 som i forrige utgave). Alle henvisninger til standarden er rettet
  • I engelsk versjon er en henvisning til litteraturlisten rettet i punkt 5.3.3(4)
  • Det er foretatt noen redaksjonelle rettelser i det nasjonale tillegget.

Bruksområder

Ved bruk av standarden sikrer en at betongen har en sammensetning (gjennom krav til spesifikasjon) og produseres (gjennom krav til framstilling) på en slik måte at de ønskede egenskapene oppnås. Det er også gitt regler for å kontrollere at den produserte betongen har de forventede egenskapene. Rådgivende ingeniører benytter standarden for å sikre at forutsetninger i prosjekteringen knyttet til betongens egenskaper resulterer i spesifiserte krav til betongprodusenten.

Primær målgruppe for NS-EN 206 er betongprodusenter, entreprenører og leverandører av delmaterialer til betong. Sekundær målgruppe er rådgivende ingeniører.

Sist oppdatert: 2017-05-10

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

SpråkNorskUtgave: 2013-12 (2017-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

SpråkEngelskUtgave: 2013-12 (2017-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang