Digital byggtegning
Foto: iStock Photo

Ny veiledning til NS 3420

Korrekt bruk av NS 3420 bidrar til å skape klare og entydige beskrivelser. Få hjelp til å lage bedre beskrivelser og unngå konflikter med denne nye veiledningen til NS 3420.

NS 3420/Veiledning gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser med bruk av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Slike beskrivelser inngår i konkurransegrunnlag for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygge- og anleggsarbeid og angir ytelsene oppdragsgiveren ønsker tilbud på.

Veiledningen belyser følgende temaer:

  • Beskrivelse som en del av et konkurransegrunnlag
  • Sammenheng mellom innledende tekst og prisbærende poster
  • Krav og bestemmelser til beskrivelsestekster
  • Utarbeidelse av NS 3420-poster i en beskrivelse
  • Varianter av poster til bruk ved utarbeidelse av beskrivelser.

Beskrivelsen utgjør en del av konkurransegrunnlaget som entreprenøren skal basere sitt tilbud på. Uklarheter i konkurransegrunnlaget er oppdragsgivers risiko. Tilbyder har normalt ingen plikt til å opplyse oppdragsgiver om uklarheter i konkurransegrunnlaget før kontraktsinngåelse. Slike uklarheter vil kunne medføre fordyrelser for oppdragsgiver, i tillegg til den friksjonen mellom partene som slike forholdskaper. Det er derfor viktig at beskrivelsen er klar og entydig, slik at misforståelser og konflikter unngås. Dette framkommer som et krav i NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold.

For best utbytte av veiledningen anbefales det at du har følgende standarder tilgjengelig:

  • NS 3450: Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold
  • NS 3451: Bygningsdelstabellen
  • NS 3420-0: Orientering
  • NS 3420-1: Fellesbestemmelser
  • NS 3420 – aktuelle fagdeler for de fagene du skal utarbeide beskrivelse for.

I denne veiledningen er gyldige standarder per 1. februar 2017 lagt til grunn.

NS 3420

NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter. 

Gå til fagsiden for NS 3420

Sist oppdatert: 2017-11-09

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang