Barcode i Oslo.

Nytt og nyttig for bygg, anlegg og eiendom i 2017

Her får du et utvalg av nye og reviderte standarder og veiledninger som kom i 2017, og som er aktuelle for deg som jobber i bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

Ny veiledning til NS 3420

Korrekt bruk av NS 3420 bidrar til å skape klare og entydige beskrivelser. Få hjelp til å lage bedre beskrivelser og unngå konflikter med denne nye veiledningen til NS 3420.

NS 3420/Veiledning

Veileder til NS 8360 BIM-objekter

Målgruppen for denne veiledningen er programvarebrukere, samtidig som det gir støtte til programvareleverandører for implementering av NS 8360:2015 i sin programvare.

NS 8360/Veiledning

NS 3808 for løfteinnretninger

Standarden angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhetsmessige forhold. Standarden beskriver også forhold ved eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau som har vesentlig betydning for sikkerheten, der det kan være nødvendig å gjennomføre kompenserende tiltak uavhengig av ombygging.

NS 3808

Ny standard for bygging i tre

I Norge er det lange tradisjoner for å sette opp bygg i tre, og opp gjennom årene er det bygget opp mye kompetanse på området. Hittil har vi ikke hatt felles spilleregler for utførelse, men nå har vi fått en Norsk Standard, NS 3516, for nettopp utførelse av lastbærende trekonstruksjoner.

NS 3516

Reviderte standarder for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

I september kom de nye reviderte NS 3926-1 og NS 3926-2. Del 1 omhandler utforming og bruk av visuelle komponenter for ledesystemer byggverk, og del 2 tar for seg laboratoriemåling av etterlysende produkter.

NS 3926-1 og NS 3926-2

Ny standard bidrar til bedre samordning av ledninger i grunnen

Vannledninger, strømkabler, fjernvarme- og fiberkabler kjemper alle om plassen i en grøft. Nå foreligger det en ny Norsk Standard som legger til rette for bedre samordning når ledninger fra flere ulike anleggseiere skal graves ned i samme grøft.

NS 3070-2

Oppdatert standard for betong NS-EN 206

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge.

NS-EN 206

Ny standard for bærekraftige innkjøp NS-ISO 20400

Gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen. NS-ISO 20400 gir anvisning på hvordan en organisasjon skal integrere miljø- og sosiale hensyn i sin strategi og prosess.

NS-ISO 20400

Ny utgave av NEK 144

NEK 144:2017 er 6. utgave av håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av el- og ekomnett. Den erstatter tidligere utgave som ble publisert i 2004.

NEK 144

Ikke skaffet deg et abonnement ennå?

Med et abonnement får du en enkel og sikker tilgang til dine produkter, og du er garantert at du alltid har siste utgave. Det blir også mye enklere for flere i samme organisasjon å bruke de samme standardenen. I desember har vi også en julekampanje på abonnement med rabatterte priser. 

Les mer om fordelene

Sist oppdatert: 2017-12-07

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk - Veiledning til NS 8360:2015 - P-774:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3808:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3516:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3926-1:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3926-2:2017

Standard

NOK 450,00 (eks. mva)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 2: Laboratoriemåling av etterlysende produkter

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3070-2:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Samordning av ledninger i grunnen - Del 2: Kostnadsfordeling

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

SpråkNorskUtgave: 2013-12 (2017-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 980,00 (eks. mva)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

SpråkNorskUtgave: 6 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden