Bygning i betong
Realfagsbygget ved NTNU i Trondheim (foto: Jaro Hollan)

Prosjektering og utførelse av framtidens betongkonstruksjoner

Det europeiske arbeidet med revisjon av prosjekteringsregelverket for betongkonstruksjoner, Eurokode 2, er godt i gang. Det behov for å forbedre noen av de eksisterende beregningsmetodene og å inkludere prosjekteringsregler for helt nye områder. Vi arrangerte frokostmøte 26. april for å se nærmere på revisjonen av Eurokode 2.

På frokostmøtet ble det gitt en oversikt over bakgrunnen for revisjonsarbeidet og hvilke løsninger som blir vurdert. Vi vil se på om det er mulig å utvikle metoder for beregning av skjærkapasitet som er mer anvendelig og som bedre reflekterer det som skjer fysisk i en bruddsituasjon, og hvilke svakheter dagens beregningsmetoder for svinn og kryp har og hvordan kan dette løses.

Det pågår et arbeid for å utvikle prosjekteringsmetoder for bestandighet av betongkonstruksjoner slik at det i framtida skal være mulig å prosjektere betongkonstruksjoner med tilstrekkelig kapasitet til å motstå kloridinntrengning, karbonatisering, frostbelastning og kjemiske angrep.

På frokostmøtet ble det informert om behovet for endringer i standardardene for betong på grunn av utvikling av materialer. Dette skyldes blant annet økt oppmerksomhet på bestandighet og miljøvennlighet. Det har de siste årene blitt utviklet nye, mer miljøvennlig sementer og betonger som har andre egenskaper enn tradisjonell betong. Det er også behov for å vurdere endringer i regelverket på grunn tilslagets egenskaper, bruk av fiberarmering og rustfri armering. Hvordan påvirker disse endringene prosjektering og utførelse?

Presentasjoner som ble holdt på frokostmøtet

Ønsker du å vite mer om arbeidet med revisjon av Eurokode 2, kan du kontakte prosjektleder Vivian Meløysund.

Sist oppdatert: 2017-05-04