Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Person som peker på et stilisert digitalisert hus

Smart CE-merking av byggevarer

Standard Norge har fått ansvaret for en europeisk arbeidsgruppe som skal utvikle et digitalt format for produktinformasjon.

Informasjon om byggevarer er regulert i Europa gjennom EUs byggevareforordning. Som en følge av EØS-avtalen gjelder også forordningen i Norge, og den er implementert i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Byggevareprodusenter er forpliktet til å dokumentere at byggevarene har egenskaper i samsvar med relevante europeiske produktstandarder. Dokumentasjonskravene har hittil ikke vært tilrettelagt for digitalisering.

Maskinlesbar CE-merking

Oppgaven som Standard Norge nå har fått i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, består i å utvikle et felles digitalt format for CE-merking. Formatet skal gjøre at nødvendig informasjon for CE-merking kan gis på en maskinlesbar måte. Dette vi gjøre det mulig å utvikle og ta i bruk relevante IT-verktøy, og legge til rette for det som blir kalt "Smart CE-merking".

Arbeidet i CEN er blitt initiert av byggevareindustriens europeiske sammenslutning, Construction Products Europe (CPE). Målet er å utvikle et smart konsept for CE-merking av byggevarer i form av en CWA (CEN Workshop Agreement) innen april 2018.

Oppstartsmøtet vil bli holdt 8. desember 2017 hos CPE i Brussel.

For mer informasjon om prosjektet, se CENs nettside.

Ønsker norsk deltakelse

Alle interesserte er velkommen til å registrere sin deltakelse til møtet i Brussel. Send i tilfellet en melding til arbeidsgruppens sekretær Lisbet Landfald i Standard Norge innen 4. desember 2017.

Sist oppdatert: 2017-11-17