Person som peker på et stilisert digitalisert hus

Smart CE-merking av byggevarer

Standard Norge har fått ansvaret for en europeisk arbeidsgruppe som skal utvikle et digitalt format for produktinformasjon.

Informasjon om byggevarer er regulert i Europa gjennom EUs byggevareforordning. Som en følge av EØS-avtalen gjelder også forordningen i Norge, og den er implementert i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Byggevareprodusenter er forpliktet til å dokumentere at byggevarene har egenskaper i samsvar med relevante europeiske produktstandarder. Dokumentasjonskravene har hittil ikke vært tilrettelagt for digitalisering.

Maskinlesbar CE-merking

Oppgaven som Standard Norge nå har fått i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, består i å utvikle et felles digitalt format for CE-merking. Formatet skal gjøre at nødvendig informasjon for CE-merking kan gis på en maskinlesbar måte. Dette vi gjøre det mulig å utvikle og ta i bruk relevante IT-verktøy, og legge til rette for det som blir kalt "Smart CE-merking".

Arbeidet i CEN er blitt initiert av byggevareindustriens europeiske sammenslutning, Construction Products Europe (CPE). Målet er å utvikle et smart konsept for CE-merking av byggevarer i form av en CWA (CEN Workshop Agreement) innen april 2018.

Oppstartsmøtet vil bli holdt 8. desember 2017 hos CPE i Brussel.

For mer informasjon om prosjektet, se CENs nettside.

Ønsker norsk deltakelse

Alle interesserte er velkommen til å registrere sin deltakelse til møtet i Brussel. Send i tilfellet en melding til arbeidsgruppens sekretær Lisbet Landfald i Standard Norge innen 4. desember 2017.

Sist oppdatert: 2017-11-17