Standard Norge signerer digitalt veikart for BAE-næringen

BAE-næringen har nå blitt enige om et digitalt veikart, og Standard Norge har sammen flere aktører fra næringen signert veikartet.

fire menn på konferanse

Anstein Skinnarland (BuildingSMART Norge), Egil Skavang (Arkitektbedriftene), Jacob Mehus (Standard Norge) og Tore Hoven (NTNU) er noen av aktørene som stiller seg bak veikartet.

Digital veikart for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen for økt verdiskapning og bærekraft gjelder fram til 2025 og skisserer konkrete forutsetninger og produkter som skal lede næringen inn i en heldigital framtid.

Standarder, tilrettelagt for digital samhandlig, er avgjørende for at næringens aktører, både offentlige og private, skal kunne digitalisere sammen, sier administrerende direktør, Jacob Mehus i Standard Norge.

Under en markering på messen Bygg Reis Deg signerte også partene i arbeidslivet, BNL, Fellesforbundet, NHO og LO veikartet.

Les om Standard Norges arbeid knyttet til digital byggeprosess.

Fire menn og en kvinne på konferanse

Digital signering: Jon Sandnes (BNL), Peggy A. Hessen Følsvik (LO), Arvid Moss (NHO), Jørn-Henning Eggum (Fellesforbundet) og Erik Aasheim (konfransier).

To menn smiler til hverandre

Standarder og regelverk må spille godt sammen i det digitale skiftet. Jacob Mehus i Standard Norge og Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet tar en prat under markeringen.

Sist oppdatert: 2017-10-19