Røyk
Foto: iStockPhoto

To nye standarder for faste brannslokkesystemer

I høst og vinter har det kommet to nye standarder for faste brannslokkesystemer prNS-EN 15004-1:2016 og NS-EN 16750:2017.

prNS-EN 15004-1:2016

Gass-slokkesystemer - utkast til standard oversatt til norsk

Det jobbes for tiden med å utarbeide en ny utgave av den europeisk standard for gass-slokkesystemer, som vil betegnes NS-EN 15004-1 når den er ferdig og utgitt som Norsk Standard. I påvente av standarden har vi oversatt utkastet til standard til norsk og gjort det tilgjengelig for salg.

Utkastet til standard, prNS-EN 15004-1:2016, inneholder krav og anbefalinger for prosjektering, installasjon, prøving, vedlikehold og sikkerhet for gassholdige brannslokkesystemer i bygninger, anlegg eller andre byggverk, og egenskapene til de ulike slokkemidlene og branntypene som de er et egnet slokkemiddel for.

Les mer om prNS-EN 15004-1:2016


NS-EN 16750:2017

Faste brannslokkesystemer - Inert luftsystemer - Dimensjonering, installasjon, planlegging og vedlikehold

Denne europeiske standarden angir inert luft-systemer for å forebygge brann. Dette ved å skape en atmosfære som har en lavere permanent oksygenkonsentrasjon. 

Oksygenreduksjon oppnås ved hjelp av tekniske systemer som gir en luftstrøm som inneholder en redusert oksygenkonsentrasjon. Standarden angir minimumskrav og spesifiserer utforming, installasjon og vedlikehold av faste inert luft-systemer i bygninger og industrielle produksjonsanlegg. Den gjelder for inert luft-systemer som bruker nitrogen som er konstruert for kontinuerlig oksygenreduksjon i lukkede rom. Standarden gjelder også for utvidelse og modifisering av eksisterende systemer. 

Les mer om standarden ved å klikke på "Forhåndsvis" under produktikonet.

Sist oppdatert: 2017-12-12

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 1: Planlegging, installasjon og vedlikehold (ISO 14520-1:2015, modified)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-18) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16750:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer — Inert luft-systemer — Dimensjonering, installasjon, planlegging og vedlikehold

SpråkEngelskUtgave: 2017-09 (2017-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang