En person på krykker og en med trillekoffert på en gangbane

To standarder for universell utforming av byggverk på høring

De to er NS 11001-01 og NS 11001-2 for henholdsvis universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger og boliger. Begge ble utgitt første gang i 2009. Revisjonene er basert på erfaringer med de første utgavene, og det er nå gjort noen endringer i innholdet.

Følgende endringer er gjort i både del 1 for arbeids- og publikumsbygninger og del 2 for boliger:

  • Generell oppdatering av hele standarden
  • Noe av teksten i tillegg B om nedsatt syn er forenklet
  • Det er laget et nytt tillegg F om tilgjengelighet til verneverdige bygninger
  • Det er laget et nytt tillegg G om bruk av lys, farger og materialteksturer i bygninger

Begge forslagene er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K024 Universell utforming av byggverk. Komitéleder er Ketil Moe fra Arkitektbedriftene i Norge.

Standardene er på høring fram til 1. oktober. Du kan gi dine kommentarer via vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Alle kommentarer vil blir vurdert av standardiseringskomiteen og ev. tatt inn før standardene før de blir utgitt som Norsk Standard. Etter planen skal standardene utgis 1.januar 2018.

I Standarder på høring er standardene benevnt:

  • prNS 11001–1 Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
  • prNS 11001–2 Universell utforming av byggverk – Del 2: Boliger

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Lars Aasness

Sist oppdatert: 2017-06-20