Heddal stavkirke
I Norge har vi en tusenårig tradisjon på å sette opp bygg i tre, her symbolisert ved Heddal stavkirke

Ny standard for bygging i tre

I Norge er det lange tradisjoner for å sette opp bygg i tre, og opp gjennom årene er det bygget opp mye kompetanse på området. Hittil har vi ikke hatt felles spilleregler for utførelse, men nå har vi fått en Norsk Standard, NS 3516, for nettopp utførelse av lastbærende trekonstruksjoner.

Fram til nå har det ikke vært en egen standard for utførelse av trekonstruksjoner tilsvarende det som finnes for betong‑, stål- og aluminiumskonstruksjoner. Den nye standarden vil sikre felles spilleregler ved å stille krav til produkter og prosesser. NS 3516 gir felles utførelsesgrunnlag for partene i byggesaker. Dette er viktig for å påvise at forutsatt sikkerhetsnivå og brukbarhet gjennom hele brukstiden oppnås i tråd med prosjekteringen utført i henhold til plan- og bygningsloven og prosjekteringsstandardene (NS-EN 1990 og NS-EN 1995).

Standarden omfatter lastbærende konstruksjoner av heltre, trebaserte materialer og tre i kombinasjon med andre materialer og gjelder for

  • plassbygde trekonstruksjoner
  • utførelse med bruk av prefabrikkerte treelementer og –moduler
  • fremstilling av treelementer og –moduler der det ikke foreligger en produktstandard
  • permanente og midlertidige trekonstruksjoner

Lansering av NS 3516

Standard Norge arrangerte frokostmøte 26. oktober hvor NS 3516 ble lansert.

Standarden vil forenkle kommunikasjonen mellom byggherre, prosjekterende og utførende. Den angir tekniske krav relatert til utførelse for å oppnå ønsket konstruksjonssikkerhet og bestandighet, sa seniorforsker Kristine Nore, fra Norsk Treteknisk Institutt, under lanseringen av standarden. Nore har også vært leder standardiseringskomiteen som har utarbeidet standarden.

Hun poengterte også at standarden angir minimumskrav til kvalitet og at den ikke er til hinder for å etterspørre og tilby bedre kvaliteter.

NS 3516 vil føre til hevet kompetanse og kvalitet hos alle aktører, og høyere kvalitet på ferdig sluttprodukt, framholdt konstruktør og prosjektutvikler i Moelven Limtre AS, Harald Liven, i sin presentasjon på lanseringen.
Tre er et fantastisk materiale, og vi må bli flinkere til å ta vare på det som konstruksjonsmateriale. NS 3516 bør være en del av svaret, uttalte prosjekteringsleder Frode Østlund fra Tronrud Eiendom AS i sin presentasjon.

Økt kvalitet på trekonstruksjoner

Utførelsesstandarden har som mål å sikre at antakelser i prosjekteringen blir overført til utførende og redusere behovet for detaljerte beskrivelser som kan være en kilde til byggefeil og redusert byggekvalitet. Den vil også være et hjelpemiddel for en bestiller som skal angi tekniske krav til utførelsen av byggeprosjekter. Standarden stiller krav knyttet til kvalitetsstyring og kompetanse hos personell. Den vil også være en viktig kilde ved etablering av arbeidsrutiner og ved utarbeiding av veiledningsmateriell for bruk i alle utførelsesnivåer.

Presentasjoner som ble holdt på lanseringen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til trekonstruksjoner kan du kontakte prosjektleder Vivian Meløysund eller prosjektleder Dag Burgos.

Sist oppdatert: 2017-10-27

NS 3516:2017

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter