Undersiden av en bro i stål og betong

Fageksperter til revisjon av Eurokodene søkes

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN arbeider for tiden med en omfattende revisjon av Eurokodene (NS-EN 1990 til NS-EN 1999) med sikte på å utgi andre generasjon av disse standardene. Vi søker nå norske interessenter som vil engasjere seg i arbeidet.

Eurokodene revideres i regi av standardiseringskomiteen CEN/TC 250 Eurocodes hvor Norge også deltar. Komiteen søker nå etter flere/nye eksperter som er interessert i å delta i de til sammen 26 ulike prosjektgruppene som jobber med innholdet i Eurokodene.

Standard Norge oppfordrer nå norske eksperter til å engasjere seg i arbeidet. Ta kontakt med våre prosjektledere innenfor den aktuelle Eurokoden for mer informasjon og veiledning.

Eurokode

Antall prosjektgrupper

Kontaktperson hos Standard Norge

NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering

0

Vivian Meløysund

NS-EN 1991 Laster

2

Rune Sandvik

NS-EN 1992 Betong

0

Vivian Meløysund

NS-EN 1993 Stål

7

Dag Burgos 

NS-EN 1994 Stål-betong kompositt

3

NS-EN 1995 Tre

3

NS-EN 1996 Mur

2

NS-EN 1997 Geoteknikk

1

Morten Lund

NS-EN 1998 Jordskjelv

2

Roald Sægrov

NS-EN 1999 Aluminium

0

Evaluering av eksisterende konstruksjoner

1

Glasskonstruksjoner

1

Fiberarmerte polymerer

1

Membranstrukturer

1

Bestandighet

1

Broer

1

Brann

0

Fristen for å melde sin interesse er mandag 5. februar 2018.

Arbeidet med revisjonen av Eurokodene er finansiert at EU-kommisjonen, og du kan finne mer informasjon om prosjektgruppene og søkeprosessen på vår nederlandske søsterorganisasjon sin nettside.

Sist oppdatert: 2018-01-30