Oslo lufthavn
Oslo lufthavn, ny pir (foto: Avinor, Oslo lufthavn/Espen Solli)

Invitasjon til seminar om revisjon av Eurokodene

Standard Norge inviterer til seminar om den pågående revisjonen av de europeiske prosjekteringsstandardene for konstruksjonssikkerhet, Eurokodene, 2. mai 2018. Der kan du få høre om status på arbeidet og nasjonal koordinering.

Når: 2. mai kl. 1000 til 1530

Hvor: Multiconcult, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo (rett ved Skøyen stasjon) se kart

Seminaret vil ta for seg noen av de viktigste temaene i revisjonen sett med norske øyne. Det er satt av 15 til 20 minutter på hvert tema, inklusive diskusjon. Det betyr at vi må gå rett til kjernen av de tekniske utfordringene, noe som vil si ganske spissede innlegg og diskusjoner.

Lederen av det europeiske standardiseringsarbeidet, Steve Denton, vil delta på seminaret, og det vil være en fin arena for norske aktører å synliggjøre hvilke temaer som er viktige for Norge i revisjonen av Eurokodene. I tillegg vil seminaret fungere som nasjonal gjensidig informasjon og koordinering på tvers av de fagspesifikke områdene.

Målgruppe

Arrangementet er primært for eksperter som deltar i revisjonsarbeidet. Det vil si eksperter i nasjonale komiteer og/eller de som deltar i de ulike europeiske arbeidsgruppene, men andre interesserte er også velkomne.

Den norske speilkomiteen SN/K 370 Eurokoder følger det europeiske standardiseringsarbeidet i CEN/TC 250 Eurocodes. Steve Denton leder denne komiteen, og det er den som har det overordnede ansvaret for Eurokodene. Denton vil holde en presentasjon av prosjektet innledningsvis på seminaret.

Program

Språket på seminaret vil hovedsakelig være engelsk. Derfor er programmet ikke gitt på norsk.  

1000

Welcome
Roald Sægrov, Standard Norge

1010

An overview of the Eurocode revision project
Steve Denton, WSP, Chair of CEN/TC250

1110

Selected key topics for Norway

 • General
  Roald Sægrov, Standard Norge
 • System to ensure Quality of design and execution
  Vidar Stenstad, DiBK og Roald Sægrov, Standard Norge
 • Robustness
  Torgeir Moan, NTNU
 • Fatigue (metal, timber)
  Gunnar Solland, DNV GL
 • Nonlinear analyses
  Morten Engen Multiconsult

1230

Lunch

1330

Key topics continued …

 • Design criteria in DCL of EC8
  Max Milan Loo Norconsult
 • Durability, Concrete, environment and Eurocodes
  Steinar Leivestad Standard Norge
 • Marine coastal structures
  Arnor Jensen Multiconsult
 • Floating bridges and the ECs
  Bjørn Isaksen Vegdirektoratet
 • Timber bridges
  Kjell Arne Malo NTNU

1500

Discussion

1530

End

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Roald Sægrov i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-05-09