Foto: Isaac Viglione/ Unsplash

Snølast og klimaendringer

Etter årets lange snøvinter har det vært mye oppmerksomhet rundt standarder for snølaster på tak. Det skjer mye på dette området innenfor standardiseringen framover.

Det har vært store snømengder på takene i vinter, og flere tak har kollapset.12. april meldte NRK at for 34 kommuner hvor det i 2013 ble anbefalt av SINTEF å vurdere strengere krav til hvor store snølaster takkonstruksjonene skulle prosjekteres for, har snølastene ikke blitt økt. Professor Tore Kvande ved NTNU mener Standard Norge i større grad bør ta hensyn til prognoser om klimaendringer.

Det vil åpne en verden av usikkerhet, skriver professor Thomas Thiis ved Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Bygg.noThiis deltar i den europeiske prosjektgruppen som nå reviderer standarden for snølast.

Vil vurdere skjerping

Vivian Meløysund

Vivian Meløysund er prosjektleder i Standard Norge.

– Det er naturlig at vi ser på kravene i standarden på nytt etter vinterens hendelser. I samråd med fageksperter vil vi vurdere om kravene skal skjerpes, sier prosjektleder Vivian Meløysund i Standard Norge.

– Vi må da vurdere snølastnivåene som har oppstått, sammenlignet med verdiene som angis i standarden. Vi bør i tillegg undersøke årsakene til takkollapsene. Tidligere undersøkelser har vist at det ofte er en kombinasjon av flere årsaker, for eksempel en kombinasjon av høye snølaster med utførelsesfeil, sier Meløysund.

Les også: Hvor mye snø tåler taket ditt?

Seminar om Eurokoder

Standarden for snølast på tak, NS-EN 1991-1-3, er en del av standardserien Eurokoder som er standarder for prosjektering av konstruksjonssikkerhet. Alle 58 Eurokoder er nå under revisjon.

2. mai inviterer Standard Norge til seminar om det pågående arbeidet.

Frokostmøte om klimaendringer

Endringer i vindstyrke, havnivå, avrenning, og flom- og skredforebygging er andre aktuelle problemstillinger. Klimaendringenes virkning på bebyggelse og infrastruktur var tema på et frokostmøte 16. april hos Standard Norge.

Endringer i naturlastene følges opp i standardiseringskomiteen og tas hensyn til ved revisjon av standardene. De dimensjonerende lastene i dagens standarder vil bli kontrollert og kan bli endret. 

Presentasjoner

Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet:

Sist oppdatert: 2018-04-20

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-02-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang