Boligblokk som rives

NS 3420 - Hva er nytt i 2018-utgaven?

Nytt i årets utgave er at Del C Forberedende ytelser har blitt revidert og samtidig splittet opp i tre separate standarder: NS 3420-CD, -CH og -CU. I tillegg er det gjort endringer til Del K som omhandler anleggsgartnerarbeider.

NS 3420-C Forberedende ytelser
For byggherrer og rådgivere som skal utarbeide beskrivelser inneholder de tre nye delene et sett med postgrunnlag, og tilhørende krav og bestemmelser. Dette bidrar til at det kan utarbeides mer presise og riktige beskrivelser som oppfyller nødvendige krav til kvalitet. For entreprenører og leverandører vil beskrivelser utarbeidet etter disse delene sikre like konkurransevilkår og gi en god oversikt over ytelser og krav som skal prises og leveres.

Miljøsanering, demontering og riving
NS 3420-CD inneholder krav og postgrunnlag for en beskrivelse av arbeider innenfor miljøsanering, demontering og riving. I revisjonen er det tatt større hensyn til problemstillinger knyttet til miljøspørsmål og farlig avfall i rivemasser og bygningsdeler. Dette har blant annet medført at avfallsstoffnummer og EAL-koder nå skal oppgis i mange av postene når beskrivelsen utarbeides.

Hulltaking og slissing
NS 3420-CH inneholder krav og postgrunnlag for en beskrivelse av arbeider i forbindelse med hulltaking og slissing. Her finner du også eget postgrunnlag for tilrigging for hulltaking.

Sanering av sopp og skadedyr
NS 3420-CU inneholder krav og postgrunnlag for en beskrivelse av arbeider i forbindelse med bekjempelse og sanering av soppangrep, inkludert muggsopp, ekte hussopp og annen råtesopp, ved bruk av metoder som rengjøring, fjerning av materialer, varmebehandling og kjemisk behandling.

I tillegg omhandler den sanering og bekjempelse av skadedyr som angriper trevirke ved bruk av for eksempel gassing eller kjemisk behandling. Her finner du også egne postgrunnlag for rengjøring av muggsoppinfiserte materialer som ikke skal fjernes og postgrunnlag for etterkontroll av muggsoppsanering.

NS 3420-K Anleggsgartnerarbeider
Det er for delen utarbeidet et endringsblad. Endringene harmoniserer NS 3420-K sine postgrunnlag for trær og busker (KB6.1 og KB6.2) med NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking, som har kommet i ny utgave i 2018. Dette skal gi bedre og mer presise beskrivelser av planter og platearbeider.

Tillegg B i NS 3420-K er vesentlig oppdatert og fremstår som en mer omfattende veiledning ved planting av trær. Tillegg B er utvidet med en mal for mottakskontroll av trær. Dette er ikke fullstendig revisjon eller oppdatering av NS 3420-K men endringene bidrar til å sikre at den som beskriver plantearbeider i grøntanlegg (landskapsarkitekter, landskapsingeniører og anleggsgartnere) utarbeider presise og realistiske beskrivelser av plantebestillinger.

NS 3420:2018
Den årlige utgivelsen av NS 3420 som en komplett standard betegnes med årstall etter standardens nummer, altså NS 3420:2018. Enkeltdelene kommer ikke ut årlig. De er betegnet med det årstallet de ble gitt ut, selv om de er en del av en senere års utgivelse av hele NS 3420.

Se også eget info-hefte om 2018-utgaven av NS 3420.

Hvordan kjøpe standarden?
NS 3420 leveres både i papirformat og digitalt. Det er mulig å kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Det lønner seg å abonnere på en fagsamling, da får du alle oppdateringer automatisk.

Få oversikt over hvordan du kan abonnere på NS 3420

Sist oppdatert: 2018-02-12

NS 3420-0:2018

Standard

NOK 142,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 0: Orientering

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter