Rognebær på en gren
Foto: Shutterstock

Ny standard for planteskolevarer NS 4400

NS 4400:2018 erstatter standardene NS 4400:2000 til og med NS 4413:2000, som nå er slått sammen til én standard.

NS 4400 stiller krav til planteskolevarer slik at de holder en kvalitet som sikrer at de klarer å etablere seg i grøntanlegg. Standarden:

  • grupperer og stiller krav til størrelsessortering av ulike grupper planter
  • stiller krav til merking av plantene
  • stiller krav til hvordan planter skal benevnes ved bestilling

Sikrer kvalitet

NS 4400 sikrer at kunden (særlig profesjonelle anleggsgartnere/landskapsarkitekter, men også forbruker) får et forutsigbart produkt av tilfredsstillende kvalitet. Standarden stiller krav til merking av hvor produktet er produsert og gjør det lettere for kunden å stille krav til opphavsmateriale for planten.

Standarden skal klargjøre for produsentene, importørene og omsetningsleddene hvilke krav som stilles ved levering av planter av forskjellige arter og størrelser.

Den retter seg primært mot planteprodusenter (planteskolegartnere), landskapsarkitekter, hagesentre og anleggsgartnere. Andre som også vil kunne ha nytte av standarden er utbyggere (offentlige og private), forvaltere av bygg og anlegg, forbrukere, arborister og andre som opparbeider og skjøtter grøntområder.

NS 4400:2018 er revidert med bakgrunn i erfaringer fra bruk. De viktigste endringene er blant annet:

  • Standardene fra NS 4400:2000 til NS 4413:2000 er slått sammen til én standard og generelt oppdatert og forenklet
  • Figurer er omarbeidet i henhold til dagens retningslinjer for standardisering og komprimert

Se oversikt over flere endringer på side iv (6) i standarden (se forhåndsvisning).

Sist oppdatert: 2021-01-21

NS 4400:2018

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Planteskolevarer - Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang