Moderne arkitektur
Togstasjonen The Oculus i New York av Santiago Calatrava. Foto: Luiz Felipe Souza

Nye utgaver av NS 11001 Universell utforming av byggverk

Standardene for universell utforming av byggverk har etter 9 år endelig kommet i nye utgaver. Forrige utgaver fra 2009 ble tatt svært godt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsbehov. Nå skal 2018-utgavene gi et ytterligere løft.

Universell utforming av byggverk er et viktig verktøy som spesifiserer krav til bygninger, omgivelser, tjenester og produkter i henhold til samfunnets behov og ønsker. 

NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk består av to deler:

  • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
  • NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - del 2: Boliger

Hva er nytt i standardene?

  • Mange bestemmelser i standardene er klargjort og presisert
  • De normative referansene er oppdatert
  • Felles for begge standardene er orienterende punkter om ulike funksjonsnedsettelser og utfyllende tillegg om disse. Det er utarbeidet flere nye temaer med bestemmelser og illustrasjoner.
  • NS 11001 del 1 har to nye informative tillegg som omhandler henholdsvis vernede bygninger og om betydningen av variert bruk av lys, farger og materialer
  • NS 11001 del 2 har et nytt tillegg om variert bruk av lys, farger og materialer

Hvorfor er universell utforming så viktig?

Befolkningsutviklingen i Norge tilsier en jevnt økende andel eldre i samfunnet. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det 875.000 personer over 65 år i Norge i 2017. Dette utgjør ca. 17 % av den totale befolkningen. Aldri har det vært så mange eldre i Norge. Ifølge fremskrevne beregninger fra SSB vil denne aldersgruppen øke til i ca 1.4 millioner i 2040.

Flere og flere kommer til å arbeide frem til fylte 70 år blant annet som følge av god helse. Større andel aktive eldre i befolkningen betyr også en dreining av markedsfokus. De eldre er en viktig forbrukergruppe som det må tas hensyn til.

Bygningsmassen i Norge fornyes med ca. 1 % i året. Konsekvensen av dette er en langsom fornyelse. Fornyelsen bør lede til et nivå som kan ansees som universell utforming og likestilte bruksmuligheter både for arbeidsbygninger og boliger. Det er av samfunnsmessig betydning å oppnå best mulig løsning for alle så raskt som mulig.

Hvem bør benytte standardene? 

Bygningseier/oppdragsgiver bør bruke standardene med fokus på både bruker- og driverperspektivet. På den måten tilrettelegges det for flere brukergrupper, og det vil styrke eiendommens brukerverdi og brukstid.

Forbrukere kan også bruke standardene som referansedokumenter for å fremme gode brukerløsninger.

Kjøp standardene nedenfor og vær oppdatert på de nye kravene.

Les mer om Universell utforming av byggverk på våre fagsider

Sist oppdatert: 2019-06-24

NS 11001-1:2018

Standard

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11001-2:2018

Standard

NOK 955,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk — Del 2: Boliger

SpråkNorskUtgave: 2 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang