Ny versjon av ITB-standarden, NS 3935, er på høring

Si din mening om utkastet til ny versjon av NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering og gjennomføring. Fristen er 20. desember.

Høringsforslaget, med benevnelsen prNS 3935, kan lastes ned via vår høringsportal. Der kan du også gi dine høringskommentarer og meninger om forslaget. Den offentlige høringen har svarfrist 20. desember 2018.

Benytt anledning – spill inn forslag til ytterligere forbedringer!

Lenke til høringsforslaget

Målet med standarden er å bidra til bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring. Den skal bidra til at de tekniske installasjonene blir "Riktig med en gang". Den nye versjonen er harmonisert i sin oppbygging og ordvalg med NS 6450:2016 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden beskriver partenes plikter – både byggherrens, de prosjekterende og utførende.

Framdrift og videre prosess

Revidert standard forventes ferdigstilt og publisert i første kvartal 2019. Kontakt Standard Norge ved prosjektleder Knut Løe om du har spørsmål.

Sist oppdatert: 2018-12-06