Oslo lufthavn, ny pir (foto: Avinor, Oslo lufthavn/Espen Solli)

Revisjon av Eurokodene – status på arbeidet per mai 2018

De europeiske prosjekteringsstandardene for konstruksjonssikkerhet, Eurokodene, er under revisjon. 2. mai 2018 arrangerte Standard Norge er seminar om status på arbeidet og nasjonal koordinering. Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

Den norske speilkomiteen SN/K 370 Eurokoder følger det europeiske standardiseringsarbeidet i CEN/TC 250 Eurocodes. Steve Denton leder denne komiteen, og det er den som har det overordnede ansvaret for Eurokodene. Denton deltok på seminaret og holdt innlegg. Ikke minst på grunn av hans deltakelse var det derfor en egnet arena for norske aktører å synliggjøre hvilke temaer som er viktige for Norge i revisjonen av Eurokodene. I tillegg var seminaret en mulighet til å gi informasjon om det pågående arbeidet og koordinering på tvers av de fagspesifikke områdene.

Presentasjoner

Seminaret ble holdt på engelsk, og av den grunn er ingen presentasjoner lagt ut på norsk.

Mer informasjon? 

Har du spørsmål knyttet til dette seminaret kan du kontakte prosjektleder Roald Sægrov. Har du spørsmål til arbeidet med revisjon av Eurokodene kan du kontakte prosjektleder Roald Sægrov eller prosjektleder Vivian Meløysund i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-05-09