Voksfigurer av diverse håndverkere

Standarder du trenger for eiendomsforvaltning (FM)

Standarder for eiendomsforvaltning (FM) - verktøyet som får arbeidsdagen til å fungere. Standard Norge og Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) inviterte til frokostmøte 21. mars. Her kan du finne presentasjoner og filmklipp fra møtet.

(Denne saken er under oppdatering)

Kjernen i god eiendomsforvaltning og verdiskapende drift er en god beskrivelse av behov og forventninger til det som leveres av tjenester. Dette var inngangsporten til frokostmøtet om eiendomsforvaltning. Der var det presentasjoner knyttet til de viktigste standardene vi har på området og gode eksempler på hvordan du kan lykkes med bruk av dem. Enkle grep, kan gi gevinst i form av økt produktivitet og reduserte kostnader.

Her har vi lagt ut presentasjonene bom ble holdt, og du kan se opptak av innleggene.

Se også en kort infofilm om hvorfor dette frokostmøte var viktig. (ekstern lenke)

Personer som deltok på frokostmøtet

Merete H. Murvold (Standard Norge), Olav Egil Sæbøe (Pro-FM Consulting), Kristin Haaland (NBEF), Henning Verløy (Telenor), Nora Johanne Klungseth (View Software AS), Morten Løkke Bendiksen (A-hus) og Margrethe Foss (Multiconsult) holdt innlegg på frokostmøtet og/eller har deltatt i arbeidet med å utvikle standarder for eiendomsforvaltning.

Presentasjoner

Filmklipp fra frokostmøtet

Klippene nedenfor starter på ulike steder i frokostmøtet.

Fra starten på innlegget til Merete H. Murvold:

Fra Olav Egil Sæbøe og Henning Verløy:

Fra Margrethe Foss:

Fra Olav Egil Sæbøe om "Den nye læreboka for FM":

Fra Morten Løkke Bendiksen:

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til standardisering og eiendomsforvaltning, kan du kontakte prosjektleder Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2018-03-23