Anleggsgartner
Foto: Hanne Wells/ Standard Norge

Revisjon av Norsk Standard for anleggsgartnerarbeider

NS 3420-K skal revideres og du kan bidra. Vi vil gjøre jobben raskere enn vi pleier, så vær forberedt på en ekstra effektiv prosess.

Revisjonen av NS 3420-K, Anleggsgartnerarbeider vil blant annet vurdere behovet for å revidere dagens poster og legge til poster som ivaretar: 

  • overvannshåndtering
  • nye materialer
  • grønne tak 
  • grønne vegger
  • hva mer? Her trenger vi deg!

Revisjonene vil også se på generell faglig oppdatering, brukervennlighet og forenkling.

Ny og raskere metodikk

Revisjon av NS 3420-fagdeler er omfattende arbeid. Vi vil i revisjonen teste ut ny metodikk for å sikre en hurtigere revisjon. Det viktigste grepet er at organisasjonene som deltar i komiteen, gir sine innspill i forkant av komitearbeidet. Dette vil gjøres ved en-til-en-møter mellom Standard Norges prosjektleder og organisasjonene som har innspill. Slik får komiteen et bedre grunnlag for sitt arbeid. Målet er en raskere konsensusprosess og redusert tidsbruk for de involverte ekspertene.

Anleggsgartnerbransjen har lang tradisjon for å jobbe i henhold til NS 3420-K. Standarden ble utgitt for første gang i 1976. Siden da har den blitt flittig brukt og forbedret flere ganger. Den ble revidert i 1986, 1999, 2006 og sist i 2011. For å sikre overensstemmelse med NS 4400 Planteskolevarer, ble det i 2018 utgitt et endringsblad til NS 3420-K

Vil du bidra?

Faget og våre omgivelser er i stadig endring og vi ser at det er behov for å gjøre en fullstendig gjennomgang av standarden. Vil du bidra til at Norsk Standard for anleggsgartnerarbeid henger med i tiden? Meld din interesse til Standard Norges prosjektleder Hanne Wells.

Vi avholder første møte 4. desember hos Standard Norge. De individuelle innspillsmøtene vil finne sted umiddelbart etter dette, så det er bare å begynne arbeidet med innspill. 

Sist oppdatert: 2018-11-15