2019 Nyheter

 

Lurer du på hva som skjer innenfor FM? Her får du en oppdatering på alle våre prosjekter som for tiden er under arbeid.

2019-06-06

Mer om Standarder for FM
 

Standardene i NS-EN 16907-serien er en ny serie med standarder utarbeidet av CEN/TC 396. Standardene gjelder utformingen av materialer for grunnarbeider, utførelse, overvåkning og kontroll av byggeprosesser for grunnarbeider.

2019-05-15

Mer om Nye standarder for grunnarbeider
 

En rekke helt nye standarder for bevaring av kulturminner er utgitt det siste året. Standardene er utgitt på engelsk, med unntak av NS-EN 16883 som nå også foreligger på norsk.

2019-04-29

Mer om Nye standarder for bevaring av kulturminner
 

Få bedre kontroll på energibruken i driftsfasen, slik at det er mulig å iverksette forbedringstiltak og forbedre forvaltningen av bygget.

2019-04-04

Mer om Ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk - SN/TR 3069
 

Vibrasjonsdempende hansker har vært et aktuelt tema den siste tiden både innenfor standardisering og forskning. Den europeiske standarden for laboratoriemåling av vibrasjonsisolerende egenskaper av materialer som kan brukes i vernehansker, NS-EN ISO 10819 fra 2013, var til vurdering for revisjon i 2018. Den er kritisert for ikke å resultere i god nok bedømmelse av vibrasjonsdempende egenskaper av vernehansker. Dette støttes av forskning som har pågått i Norge.

2019-03-13

Mer om Gir vibrasjonsdempende vernehansker beskyttelse mot hånd-arm-vibrasjoner?
 

NS-EN 1992-4 er en ny eurokode for prosjektering av betongkonstruksjoner og NS-EN 1504-10 om beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner er revidert.

2019-02-22

Mer om Nye standarder for betongkonstruksjoner