2019 Nyheter

 

Standarden for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. I 2018 ble NS-INSTA 800 revidert og forbedret, og nå er den tilgjengelig på norsk.

2019-03-20

Mer om Rengjøringsstandarden NS-INSTA 800 – nå på norsk
 

NS-EN 1090-2 omhandler tekniske krav til stålkonstruksjoner og er en del av NS-EN 1090-serien som har vært under utvikling og revisjon i den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN).

2019-03-13

Mer om NS-EN 1090-2 Stålkonstruksjoner – nå på norsk
 

Vibrasjonsdempende hansker har vært et aktuelt tema den siste tiden både innenfor standardisering og forskning. Den europeiske standarden for laboratoriemåling av vibrasjonsisolerende egenskaper av materialer som kan brukes i vernehansker, NS-EN ISO 10819 fra 2013, var til vurdering for revisjon i 2018. Den er kritisert for ikke å resultere i god nok bedømmelse av vibrasjonsdempende egenskaper av vernehansker. Dette støttes av forskning som har pågått i Norge.

2019-03-13

Mer om Gir vibrasjonsdempende vernehansker beskyttelse mot hånd-arm-vibrasjoner?
 

Hvordan kan byggene våre beskyttes bedre mot brann? Dette var tema på et frokostmøte hos Standard Norge 5. mars.

2019-03-11

Mer om Beskytte bygninger mot brann
 

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om bygningens egenskaper. Hva som skal dokumenteres finner du svaret på i den nye SN/TS 3456:2018.

2019-03-01

Mer om Nye og oppdaterte krav til FDVU-dokumentasjon
 

Standard Norge startet denne våren et nytt arbeid med klassifikasjon i bygg- og anleggsbransjen. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i arbeidet!

2019-02-27

Mer om Nå starter arbeidet med ny Norsk Standard for anleggstyper og anleggsdeler
 

NS-EN 1992-4 er en ny eurokode for prosjektering av betongkonstruksjoner og NS-EN 1504-10 om beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner er revidert.

2019-02-22

Mer om Nye standarder for betongkonstruksjoner
 

Den viktige standarden NS-EN 13306 som kom på engelsk i 2017, er nå oversatt til norsk. Standarden innholder 138 termer innenfor vedlikehold, og alle definisjoner er både på norsk og engelsk.

2019-02-19

Mer om Standarden for vedlikeholdsterminologi – nå på norsk
 

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). – Standardene vil bidra til tydeligere og mer effektiv informasjonsstyring for arkitekter og entreprenører, sier den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene.

2019-02-18

Mer om Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM
 

Den nye norske standarden NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon ble publisert 1. januar 2019. Det er første gang vi har en standard som beskriver hvordan steinmaterialer over 90 mm skal klassifiseres og dokumenteres, og vil sikre produsenter, leverandører og kunder presise leveranser.

2019-01-23

Mer om Ny standard for grove steinmaterialer
1 2 > »