Tak og yttervegger på en moderne bygning

Bygningsdelstabellen snart i engelsk oversettelse

NS 3451 Bygningsdelstabell er en standard som fastlegger bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av en bygning og de tilhørende utvendige anlegg. Standarden er opprinnelig fra 2009 men skal nå oversettes til engelsk. I den forbindelse gis det ut et rettelsesblad til den norske utgaven.

Rettelsesblad NS 3451:2009 på høring

Forslaget går ut på at tillegg A i standarden får en revidert struktur av tabellen. Dette er tenkt gjort uten av det gjøres endring i det tekniske innholdet. Tillegg A, som er normativt dvs. at det er en del av kravene i standarden, inneholder bygningsdelstabellen strukturert i én tospråklig tabell på norsk og engelsk med en- til firesifrede bygningsdelsnumre. Forslaget om å endre oppsettet av tabellen har kommet som et innspill fra standardiseringskomiteen som har ansvaret for NS 3459, NS 3420 og NS 6420.

Høringen varer til 3. september 2019. Du kan last ned dokumentet og gi eventuelle høringskommentarer på gratistjenesten "Standarder på høring".

Engelsk utgivelse - Table of building elements

Når innkomne høringskommentarer er ferdig behandlet og endelig rettelsesblad for NS 3451 er utgitt, vil vi også utgi den engelske oversettelsen av standarden.

Behov for faglige endringer i NS 3451?

Standarden har ikke per i dag vært til vurdering om det er faglige behov for revisjon av selve innholdet i NS 3451. Dette vil vi ta opp framover med alle aktuelle standardiseringskomiteer, men vi mottar gjerne kommentar og ønsker om faglige endringer i bygningdelstabellen. 

Modell fra NS 3451

Modell fra NS 3451 som viser markering av yttervegger

Når brukes standarden?

Inndelingen i NS 3451 kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper og varighet. Den kan også benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema og i det utførte bygget.

Standarden benyttes ofte i forbindelse med NS 3420, NS 3450, NS 3459 og BIM. NS 3451 benyttes i svært stort omfang i bygg og anleggsnæringen uten egentlig å vite om det.

NS 3451 inngår som en av flere standarder innenfor klassifikasjonssystemer for BAE-sektoren i Norge. Et samlet klassifikasjonssystem hvor det er planlagt bestå av følgene deler: 

  • NS 3457-1 Metoder og prinsipper for organisering av informasjon
  • NS 3457-2 Byggverkskomplekser
  • NS 3457-3 Bygningstyper (2013)
  • NS 3457-4 Romfunksjoner (2015)
  • NS 3457-5 Anleggstyper og anleggsdeler
  • NS 3457-6 Sonetyper
  • NS 3457-7 Systemtyper
  • NS 3457-8 Komponenttyper

Klassifikasjonssystemet er under utvikling av komiteen SN/K 518.

Har du spørsmål knyttet til standardenes innhold og bruk, kan du kontakte prosjektleder Merete Fadler i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2019-08-09