Maler foran en gul- og hvitstripete vegg

Endringer til standarden for maler- og beleggarbeider er nå på høring

Forslaget til endring i standarden NS 3420-T:2015 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del T: Maler- og beleggarbeider, dreier seg blant annet om grunnlaget for å velge riktig overflatekvalitet. Forslaget er på høring fram til 30. juni

Boligkjøpers forventinger til overflater er ofte ikke i samsvar med det som leveres ved nye boligprosjekter. I gjeldende utgave av NS 3420-T er spesifikke overflatebehandlinger angitt som "normal kvalitet". Det er naturlig at der det ikke er spesifisert ønsket overflatekvalitet, er det "normal kvalitet" som leveres.

I forslaget til endringsbladet er blant annet grunnlaget for å velge riktig overflatekvalitet forbedret gjennom nytt innhold i tabell T2 og T3. Angivelsen av "normal kvalitet" er tatt ut, og den beskrivende må bestemme ønsket overflatekvalitet basert på de estetiske K-klassene. K-klassene er foreslått endret til K1, K2 og K3, med K3 som den høyeste kvalitetsklassen (var tidligere K2, K3 og K4). I endringsbladet er kun endringene som er tatt inn. Det anbefales derfor å ha NS 3420-T:2015 tilgjengelig for å se helheten av endringene. Spesielt gjelder dette der endringsbladet oppgir at noe er strøket.

Høringen

prNS 3420-T:2015/A1:2019 er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 429 Maler- og beleggarbeider – NS 3420 Del T. Standarden er på høring fram til 30. juni 2019. Last ned høringsforslaget på Standard Norges gratis tjeneste “Standarder på høring”. 

Mer info?

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Dag Hamre.

Sist oppdatert: 2019-05-03