Bygninger og puslespill
Foto: Norsk Teknologi

Standarden kan kjøpes nederst på siden

ITB-standarden NS 3935

NS 3935 ITB er en viktig del av Riktig med en gang-konseptet som sikrer bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner.

NS 3935 fastsetter detaljerte føringer for de prosessene en ITB-ansvarlig skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. 

God planlegging gir godt samspill mellom aktørene

NS 3935 etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av ITB. Et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og senere drift av bygget. 

Det er en omfattende oppgave å sikre at systemer levert fra ulike leverandører kommuniserer og fungerer på en hensiktsmessig måte. Dette stiller store krav til helhetlig tenkning og samarbeid over faggrenser og mellom de ulike entreprisene. 

Ved å benytte denne standarden vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres.

Viktige endringer

De viktigste endringene i forhold til NS 3935:2011 er følgende:

  1. Standarden etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
  2. Standarden forutsetter at ytelsene til ITB-ansvarlig beskrives i kontrakt
  3. Det forutsettes at prosjekterende utarbeider en helhetlig teknisk løsning med ytelsesbeskrivelse slik at dette kan kontraktsfestes mellom oppdragsgiver og leverandør

Les mer om NS 3935

Sist oppdatert: 2021-09-10

NS 3935:2019

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Standardsamling Riktig med en gang

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 775,00 (eks. mva)

Denne standardsamlingen inneholder standardene i «Riktig med en gang» - serien: NS 3935, NS 6450 og NS-EN 15232.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 3935, 27. - 28. oktober

Tid: 2021-10-27Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse