Bygning

Læreboka for FM er oversatt til norsk
– NS-EN ISO 41001

Den nye ledelsesstandarden for fasilitetsstyring er utgitt på norsk. Hvis du vil forbedre kvaliteten av dine tjenester, øke inntjeningen og ha et verktøy for å jobbe systematisk for å nå mål i strategien, så les denne standarden først som sist.

Fasilitetsstyring påvirker din og de ansattes helse, velvære og livskvalitet gjennom tjenestene som den styrer og leverer. God ledelse av FM gir god lønnsomhet på mange måter – både for samfunnet og virksomheten din.

Læreboka for FM gir et felles rammeverk

Læreboka for FM, eller nærmere bestemt NS-EN ISO 41001 Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning, er en standard som setter krav til hvordan FM-organisasjonen skal arbeide for å:

 • nå sine mål
 • øke kvaliteten på produkter og tjenester
 • levere effektive tjenester som understøtter kjernevirksomheten
 • tilfredsstille behov og krav over tid
 • sikre et godt samspill mellom prosesser, mennesker og bebygde områder
 • være bærekraftig i en internasjonal konkurransesituasjon

I tillegg gir den veiledning om hvordan du kan forbedre FM-organisasjonen og jobbe systematisk og strategisk for å bli bedre. Den er en sjekkliste og veiviser til hvordan du kan gjøre det i praksis. Og det er dette som har gitt standarden kallenavnet Læreboka for FM.

Om kravene og sjekklistene i standarden sier Christine Bergan, i EY :

Dette er noe de som arbeider med FM vet, men nå er det skrevet ned i standarden. 

Standarden gir et felles rammeverk for FM bransjen til å heve kvaliteten og utvikle virksomhetene. Standarden kan brukes som tipsliste og den vil gi deg inspirasjon og impulser til hvordan FM-organisasjonen kan jobbe.

En ledelsesstandard

Siden NS-EN ISO 41001 er et familiemedlem av ledelsesstandardene, så er den bygd opp helt likt som den for kvalitet (NS-EN ISO 9001) og miljøledelse (NS-EN ISO 14001). Kjenner du disse, så er det også lettere å lese FM læreboka som inneholder:

 • 10 sider krav
 • 30 sider veiledning

Veiledningen har identisk kapittelnummer som kravene og det gjør det lett å orientere seg.

Ledelsessystemstandarder er utviklet felles for hele kloden og er standarder som setter krav til hvordan en virksomhet skal arbeide for å nå sine mål gjennom "plan-do-check-act"-tankegangen (planlegging, utførelse, kontroll og korrigering).

Er NS-EN ISO 41001 for deg?

Fasilitetsstyring har som mål å koordinere tjenestebehov, etterspørsel og tilbud til beste for virksomheten. Ansvarsområdet for FM-ledere dekker alt innenfor:

 • drift og vedlikehold av bygg
 • organisering av arbeidsplasser og areal
 • anskaffelser
 • ivaretakelse av miljøkrav
 • økonomi

Målgruppen for standarden er enhver virksomhet, liten som stor, privat som offentlig som ønsker å forbedre produkter og tjenester innenfor fasilitetsstyring. Den er for både bestiller og leverandører. Den egner seg også ypperlig til internopplæring, kompetanseheving og undervisning.

NS-EN ISO 41001 kan brukes som underlag for sertifisering. Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting uttaler: 

Kravformuleringene er det som står i høysetet når du skal sertifiseres.

Artikler om NS-EN ISO 41001:

Kontakt oss

For mer info om standarden eller hva vi gjør innenfor fasilitetsstyring, ta kontakt med prosjektleder hos Standard Norge, Merete Holmen Murvold: mmu@standard.no

Sist oppdatert: 2021-03-22

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning (ISO 41001:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang