Ny standard for anleggstyper og anleggsdeler under arbeid

Vi har nylig startet et nytt forsøk på utvikling av "anleggsdelstabellen", og du har fortsatt mulighet til å engasjere deg i arbeidet.

I vår startet vi arbeidet med å få laget en ny standard, som vil bli den femte delen av NS 3457-serien for klassifikasjon av byggverk. Dette er en serie med totalt åtte deler. Målet med dette nye prosjektet er å lage en standard for anlegg tilsvarende bygningsdelstabellen, NS 3451.

Selv om arbeidet alt har startet oppfordrer vi fortsatt alle aktører i bransjen som er interessert i å bidra i arbeidet med den nye standarden til å ta kontakt med oss. Send i så tilfellet en henvendelse til prosjektleder, som også er komitésekretær, Stefan Bæk Jensen.

Les vår artikkel i forbindelse med oppstart av arbeidet «Nå starter arbeidet med ny Norsk Standard for anleggstyper og anleggsdeler» og en artikkel hos Building Supply etter oppstart (ekstern lenke).

Sist oppdatert: 2019-07-03