Dyse i et sprinkleranlegg

Ny standard for boligsprinkler

Den tidligere felles nordiske standarden INSTA 900-1 for boligsprinkler er nå historie. Den har blitt erstattet av en felles europeisk standard i stedet: NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold.

Den nye standarden utgis med et norsk, nasjonalt tillegg. Dette nasjonale tillegget fastsetter de bestemmelsene som skal benyttes ved bruk av NS-EN 16925:2018 for prosjektering, installasjon og vedlikehold av boligsprinkleranlegg i Norge. Tillegget skal være i overensstemmelse med TEK17.

Nasjonalt tillegg

Bakgrunnen for det nasjonale tillegget er at den europeiske komiteen som har jobbet med standarden, har hatt utfordringer med å komme til enighet. For i hele tatt å få utgitt standarden ble resultatet at noen land legger til et nasjonalt tillegg, deriblant Norge.

Bygger på INSTA 900-1

Vi er fornøyd med at arbeidet nå er ferdigstilt og stolte av at store deler er grunnlagt på den nordiske standarden INSTA 900-1. Det var også målet for den nordiske arbeidsgruppen som i sin tid utarbeidet standarden.

Hva er nytt i forhold til NS INSTA 900-1:

  • Mer omfattende og oppdatert ut fra nye erfaringer og fullskalaforsøk;
  • Endring av Type anlegg;
  • Henviser til egen komponentstandard for Boligsprinkler EN 12259-14;
  • Ingen minimumskrav til skille sprinkler/ usprinklet men iht myndighetskrav;
  • Antall aktiverte sprinklere og vanntetthet for Type 3 anlegg.

Det er lagt planer for at NS-EN 16925:2018 skal bli oversatt og utgitt på norsk, men det er foreløpig for tidlig å si noe om når oversettelsen blir ferdig.

Den europeiske arbeidsgruppen har hatt flere norske medlemmer. De har kommet med verdifulle bidrag under utarbeidelsen av standarden og vi takker medlemmene for at de har bidratt til at vi kom i mål med standarden.

Prøvningsmetoder

Standarden NS-INSTA 900-2:2010 Boligsprinkler - Krav og prøvingsmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter vil om en stund erstattes av NS-EN 12259-14 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Sprinklers for residential applications.

NS-INSTA 900-3:2014 Boligsprinkler - Krav og brannprøvingsmetoder for vanntåkedyser vil også erstattes av en ny europeisk standard om en stund.

Se også en sak om vårt frokostmøte "Beskytte bygninger mot brann", hvor disse standardene ble omtalt.

Rettelsesblad - Corrigendum

Standard Norge melder om at det har blitt en forveksling i standarden: tabell 6 og 7 har byttet plass.

Tabell 6 hører med til figur 13 og tabell 7 med figur 12. Det er spesielt kritisk at tabell 7 nå gjelder hindringer foran sprinkleren som skulle være hindringer til siden for sprinkleren.

Standard Norge har meldt fra til CENs sekretariat om dette og vi forventer at det kommer et rettelsesblad til standarden.

Sist oppdatert: 2019-08-14

NOK 818,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 040,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter