Bygning med puslespillbrikker med sentrale stikkord knyttet til drift
(Illustrasjon: Norsk Teknologi)

Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner på høring

Standard Norge har en ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner, NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, på høring fram til 10. november. Fredag 18. oktober var det et frokostmøte hvor forslaget til standard blir presentert.

Standarder bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner. Eksempler på slike standarder er NS-EN 15232 Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon, NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse, og NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

Siste tilskudd til samlingen av standarder for de tekniske bygningsinstallasjonene er NS 6460, som danner siste ledd i denne serien med standarder for de tekniske bygningsinstallasjonene.

Forlsaget til standard er på åpen høring fram til 10. november og du kan laste ned høringsforslaget gratis via vårt system «Standarder på høring» (se prNS 6460 i tabellen). For å få tilgang til høringdsokumentet kreves det kun at du er registrert som bruker.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 025 Bygningsautomasjon som også har stått bak andre standarder for de tekniske bygningsinstallasjonene, eksempelvis for planlegging, anskaffelse, gjennomføring og prøvedrift.

Presentasjoner fra frokostmøtet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Løe.

Sist oppdatert: 2019-10-21