Eidsvollbygningen
Foto: Dagfinn Rasmussen/Riksantikvaren

Nye standarder for bevaring av kulturminner

En rekke helt nye standarder for bevaring av kulturminner er utgitt det siste året. Standardene er utgitt på engelsk, med unntak av NS-EN 16883 som nå også foreligger på norsk.

NS-EN 17138

Metoder og materialer for rensing av porøse uorganiske materialer

Rengjøring inngår ofte som en del av et planlagt konserverings- eller vedlikeholdsarbeid. Det handler om å fjerne noe uønsket på eller i umiddelbar nærhet av objektets overflate. Standarden gir retningslinjer for valg av metoder og parametere for optimal rengjøring av porøse uorganiske materiale som naturstein og ulike objekter av steinmaterial. Standarden tar opp de grunnleggende forutsetninger for ulike rengjøringsmetoder og hvordan rengjøringsprosedyren tilpasses til ulike situasjoner. Fordeler og ulemper med de ulike metodene behandles også. 

Målgruppen for standarden er yrkesgrupper som arbeider med planlegging og gjennomføring av bevaringstiltak som innebærer rengjøring av stein og steinlignende materiale som for eksempel bygningsrestaurering, samlingsforvaltning og bevaring av fortidsminner. 

NS-EN 17036

Kunstig aldring med simulert solstråling på overflaten av ubehandlede eller behandlede porøse uorganiske materialer

En rekke materialer i den bygde kulturarv, så vel som i visse kunst- og bruksgjenstander faller inn under den kollektive navnet porøs uorganiske materialer. Eksempler på slike materialer er naturstein og ulike typer kunstig steinmaterialer som murstein, stukkatur, keramikk med mere.

For å vurdere hvordan et objekt som er blitt behandlet endres over tid og å finne ut om behandlingsmetodene svekker eller forbedrer motstanden i materialet ved naturlig aldring, er det ofte behov for å kunstig skape en akselerert aldring. Hvor raskt et materiale aldres og hvilke effekter aldring har på egenskapene til materialet kan skylles flere faktorer, hvorav eksponering for solstråling er ett.

Formålet med standarden er å gi en enhetlig metodikk for hvordan kunstig aldring ved hjelp av simulert solstråling utføres på uorganiske porøse materialer. I tillegg til testmetoden beskriver standarden også utstyr som skal brukes og hvordan testprosedyren og testobjektet dokumenteres. Standarden er rettet mot personer og organisasjoner som arbeider i laboratorier for å evaluere og utvikle ulike metoder for bevaring eller annen behandling av porøse uorganiske materialer.

NS-EN 16893

Spesifikasjoner for lokalisering, konstruksjon og modifikasjon av bygninger eller lokaler for lagring av eller til bruk for kulturminnesamlinger

En god bygning for samlinger beskytter dem mot farer som brann, vann og skader forårsaket av ute- og upassende inneklima. Standarden retter seg mot risikostyring som en metode for å identifisere, analysere og håndtere ulike risikoer forbundet med nybygg eller ombygging. Klimatiske forhold har stor betydelse for bevaring av samlinger. Inneklima omfatter temperatur, fuktighet, lys, vibrasjon og luftforurensning. Standarden gir støtte til å utvikle retningslinjer og spesifikasjoner for klimatiske forhold. Standarden foreslår også løsninger for beskyttelse mot innbrudd og brann.

Standarden retter seg mot alle som arbeider med forvaltning av kulturminnesamlinger og den kan også brukes i kommunikasjon med andre profesjoner i byggeprosessen som arkitekter og ingeniører.

NS-EN 15759-2

Inneklima - Del 2: Ventilasjonsadministrasjon for beskyttelse av kulturminnebygninger og -samlinger

Standarden gir retningslinjer for ventilasjonshåndtering for å bedre bevaringsforholdene for kulturminnebygninger og deres samlinger. Samtidig er den rettet mot å skape et innendørsmiljø for en bærekraftig bruk av bygninger og deres samlinger.

Standarden er et supplement til den eksisterende generelle standarder for ventilasjon, NS-EN 15759-1, som retter seg mot menneskelig komfort. Standarden bør brukes sammen med denne første delen for valg av oppvarmingstrategier og varmesystemer for kulturminnebygninger, eller bygninger for å huse kulturminnesamlinger. Standarden omhandler retningslinjer for strategier av tekniske løsninger for inneklima og ventilasjon, men omhandler ikke det tekniske utstyret.

NS-EN 16883

Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse

Hensikten med standarden er å redusere energibehovene og klimagassutslippene uten uakseptabel påvirkning på bygningenes kulturhistoriske verdi. Den utfyller eksisterende standarder om bygningers energiytelse generelt ved kun å ta for seg det som er spesielt for historiske bygninger, og ved å vise hvordan eksisterende standarder kan anvendes.

Standarden er rettet mot eiere, myndigheter og fagfolk som er involvert i restaurering og renovering av historiske bygninger. Standarden bidrar til bærekraftig forvaltning av disse ved at tiltak som forbedrer energiytelsen og reduserer utslipp av klimagasser integreres i restaurering. Standarden finnes både i norsk og engelsk versjon.

Sist oppdatert: 2019-05-10

NS-EN 17138:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Metoder og materialer for rensing av porøse uorganiske materialer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17036:2018

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Kunstig aldring med simulert solstråling på overflaten av ubehandlede eller behandlede porøse uorganiske materialer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16893:2018

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Spesifikasjoner for lokalisering, konstruksjon og modifikasjon av bygninger eller lokaler for lagring av eller til bruk for kulturminnesamlinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Inneklima - Del 2: Ventilasjonsadministrasjon for beskyttelse av kulturminnebygninger og -samlinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16883:2017

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16883:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang