Grunnarbeider på byggeplass

Nye standarder for grunnarbeider

Standardene i NS-EN 16907-serien er en ny serie med standarder utarbeidet av CEN/TC 396. Standardene gjelder utformingen av materialer for grunnarbeider, utførelse, overvåkning og kontroll av byggeprosesser for grunnarbeider.

NS-EN 16907-serien er delt inn i flere deler, som tilsvarer ulike trinn i planlegging, gjennomføring og kontroll av grunnarbeider:

  • Del 1: Prinsipper og generelle regler
  • Del 2: Klassifisering av materialer
  • Del 3: Utførelsesprosedyrer
  • Del 4: Jordbehandling med kalk og/eller hydrauliske bindemidler
  • Del 5: Kvalitetskontroll
  • Del 6: Fyllingsoppbygging med bruk av oppmudret hydraulisk fyllmasse

Sist oppdatert: 2019-05-15