Operaen blir bygget
Foto: Statsbygg

Nytt kurs i hvordan utføre kontroll etter NS-EN 1990 med NA og kontrollkrav i SAK10

I utøvelse av kontroll etter nasjonalt tillegg (NA) i Norsk Standard NS-EN 1990+NA, er det nødvendig med en klar forståelse av forholdet mellom kravene i standarden og kravene til kontroll i byggesaksforskriften, SAK10.

Praktisering av kravene til kontroll for konstruksjonssikkerhet gitt i lov, forskrift og standarder varierer og kan dermed bidra til usikkerhet med hensyn til hva som faktisk kreves. Dette kurset tar sikte på å bidra til mer ensartet praksis, og vil gi deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter. En feilaktig praksis vil få konsekvenser for kvaliteten i byggeprosjektene og kan være kostnadsdrivende.

Oversikt over kravene

Kurset gir deg en oversikt over kravene til kontroll av prosjektering og utførelse etter nasjonalt tillegg (NA:2016) til Norsk Standard NS-EN 1990, Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Kurset gir utfyllende kommentarer om bakgrunnen for bestemmelsene. 

Temaer som berøres er kontrollens formål, forutsetninger i kvalitetssystemet, egenkontroll og intern systematisk kontroll, utvidet kontroll og forholdet til uavhengig kontroll etter SAK10, kontrollklasser og dokumentasjon. Kurset gir også en oversikt over kravene til kontroll i byggesaksforskriften i forhold til standardens krav, og hvordan krav i lov og forskrift kan oppfylles ved bruk av standarden.

Dyktige fagpersoner

Kurset blir holdt av en rekke dyktige fagpersoner som har praktiske eksempler å vise til:

  • Steinar Leivestad var tidligere divisjonsdirektør i Norconsult og ledet arbeidet i Standard Norge med innføring av Eurokodene i Norge. Han har årelang erfaring som prosjektleder i Standard Norge med ansvar for blant annet standardiseringskomitéen SN/K 64 Pålitelighet. Han har vært sentral i utviklingen av bestemmelsene i nasjonalt tillegg til NS-EN 1990
  • Vidar Stenstad er sjefingeniør i avdeling for virkemidler og utvikling i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
  • Nicolas Neumann er seksjonsleder for stålkonstruksjoner og faglig leder for faget konstruksjonsteknikk i Multiconsult. Han er leder for standardiseringskomitéen SN/K 370 Eurokoder
  • Tor Kristian Sandaker er sivilingeniør i Norconsult med mange års erfaring både innen prosjektering, kontroll og standardisering 
  • Pål Kjetil Eian er seksjonsleder i Norconsult og har bygningsfysikk som ett av fagområdene sine
  • Roald Sægrov er prosjektleder i Standard Norge med ansvar for blant annet standardiseringskomitéen SN/K 64 Pålitelighet og NS-EN 1990 med nasjonalt tillegg

Kurset er 23. september på Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker.

Sist oppdatert: 2019-08-08

Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10

Kurs

NOK 5 900,00 (eks. mva)

Kurs i kontroll av prosjektering og utførelse av konstruksjoner etter NS-EN 1990 med NA, 23. september på Lysaker

Tid: 2019-09-23Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse