Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Rundkjøring inne i en tunnel
Illustrasjon: Vallaviktunnelen i Hordaland (Foto: ShutterStock)

Økt sikkerhet i norske tunneler – fra skreddersøm til standardisering

Basert på et forprosjekt har Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) avdekket at det er et stort behov for å jobbe mer med standardisering knyttet til sikring av tunneler. Vi inviterte derfor til Standard Morgen 3. september for å se på om det er mulig å starte et arbeid på dette viktige feltet.

Standarder bidrar til billigere og sikrere tunneler på mange områder. Standard Norge er en nøytral part som ønsker å hjelpe til med utvikling av standardene. Det finnes mange ulike dokumenter allerede og disse vil være gode å ha som utgangspunkt for standardiseringsarbeidet. Vi har flere standardiseringskomiteer som kan være en ressurs for et slikt arbeid, og vi ønsker at flere norske aktører engasjerer seg i arbeidet.

Vi ser for oss at standardisering i forbindelse med evakuering ved brann kan være et område å starte med. Et slikt prosjekt kan omfatte:

  • Brannalarmanlegg
  • Slokkesystemer
  • Talevarsling
  • Lys og markering
  • Sikkerhetsutrustning
  • Styring/overvåkning og ITS
  • Ventilasjon

Men evakuering et bare ett av mange felter som kan være aktuelle for standardisering. Noen aktuelle problemstillinger ble nevt på frokøstetmøtet, men vi tar gjerne innspill nå i etterkant også. Det kan være innenfor sikkerhet i tunneler, men også på helt andre områder dersom du har en idé eller ser et behov i markedet.

Har du et forslag til mulig prosjekt?

Standard Norges oppgave er å utarbeide standarder som markedet har behov for. For at vi skal starte et standardiseringsprosjekt er det derfor helt avgjørende at dere melder inn dette som et behov og at dere som jobber innenfor det aktuelle området er villig til å delta i prosjktet. På frokostmøtet var det spesifikt behov knyttet til sikkerhet i tunneler som ble tatt opp, men vi kan i prinsippet utarbeidet standarder på alle områder. Har du en idé eller et område du eller din virksomhet savner en standard, så oppfordrer vi til å ta konntakt med oss. Om det er tilstrekkelig behov i markedet for standarden og mange nok interessenter som vil delta, er det vår jobb å sjekket ut med de aktuelle markedsaktørene.

Se kontaktinformasjon nederst i denne saken.

Presentasjoner som ble holdt på frokostmøtet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektlederne Ulla Gjerdrum eller Knut Løe som også deltok på frokostmøtet.

For henvendelser knyttet til andre områder kan du kontakte oss på telefon 67 83 86 00 eller vår generelle e-postadresse info@standard.no.

Sist oppdatert: 2019-09-06