Bilde av rengjøring

Rengjøringsstandarden NS-INSTA 800 – nå på norsk

Standarden for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. I 2018 ble NS-INSTA 800 revidert og forbedret, og nå er den tilgjengelig på norsk.

Standarden kan brukes til å angi en ønsket kvalitet og til å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet i alle typer bygninger og lokaler. Den er uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, hvilket system som brukes og rengjøringshyppigheten.

Flere bruksområder

Standarden beskriver to hovedprinsipper: Visuell kontroll og kontroll med måleinstrumenter. For et bestemt rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte enten visuell kontroll eller kontroll med måleinstrumenter, eller en kombinasjon av disse. De instrumentelle målemetodene kan være et supplement for spesielle typer lokaler innenfor for eksempel elektronikk-, legemiddel- eller næringsmiddelindustrien der kunden stiller særlige kvalitetskrav, eller der det er lovkrav som skal overholdes. 

Systemet kan brukes på ulike måter:

  • For å kontrollere oppnådd rengjøringskvalitet
  • For å bedømme tilsmussingsnivået og/eller støvfallsraten 
  • Som resultatkrav i forbindelse med renholdstjenester
  • For å bedømme hvilken renholdsaktivitet som er nødvendig for å oppnå et gitt kvalitetsnivå
  • For å konstatere oppnådd kvalitetsnivå knyttet til renholdsaktiviteten

To nye deler

NS-INSTA 800 ble i 2018 revidert og delt i to separate deler hvor den ene delen beskriver rengjøringskvalitet og den andre omhandler krav til samsvarsvurdering. I del 1 av standarden finner man flere nye definisjoner på tidligere utydelige begreper og det ble innarbeidet en ny tabell i orienteringskapitelet som forklarer status og bruksområde til de forskjellige delene. 

Det ble også innarbeidet et nytt punkt om total inspeksjon og ulike krav til kontrakt er utdypet. Hensikten med del 2 er å sikre at både personer og firma har kunnskap, systemer og verktøy, slik at del 1 brukes på riktig måte.

Sist oppdatert: 2019-05-10

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til attestering av samsvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang