Bryggen i Bergen
Å beskytte bygninger mot brann er en viktig oppgave, og det gjelder ikke bare Bryggen i Bergen. (Foto: Pixabay)

Beskytte bygninger mot brann

Hvordan kan byggene våre beskyttes bedre mot brann? Dette var tema på et frokostmøte hos Standard Norge 5. mars.

En helt ny standard, NS 3912 for utvendig brannbeskyttelse, er nå på høring. For første gang standardiserer vi hvordan vi skal beskytte bygninger utvendig mot brann. Det er snakk om type brann, typer fasade og tak og deres enkeltelementer. Standarden gir ytelseskrav til skadebegrensning og metoder for å tilfredsstille dem. Det nye er at passiv og aktiv beskyttelse sees i sammenheng: Det åpner muligheter for økt frihet for arkitektene, lavere kostnader, mer robuste og praktiske løsninger. I Norge skjer det mye innovativt ved bruk av tre i fasader.

Samtidig gir trefasader også en viss usikkerhet knyttet til brannbeskyttelse. NS 3912 vil gi entydige krav for bruk av tre og andre brenn­bare materialer på fasader og tak. Med standarden vil det også bli enklere å dokumentere brannbeskyttelsen. I forbindelse med standardiseringsarbeidet har vi også utviklet en egen fullskala test­metode. Standarden retter seg mot arkitekter, utbyggere, bygg- og brannprosjekterende, og virksomheter som driver med branntetting og slokking.     

For å forsterke arbeidet med brannbeskyttelse vil vi også utgi en ny versjon av NS 3960 for brannalarmanlegg. Standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg. I standarden er funksjonsspesifikke krav for anvendelse og dimensjonering av brannalarmanlegg fra VTEK17 implementert og tilpasset der det har vært nødvendig.

Innlegg

Opptak av seminaret

Her kan du se frokosmtøet i sin helhet.

Kontaktinformasjon  

Har du spørsmål knyttet til forkostmøtet eller aktivitetet vi har på brannområdet, kan du kontakte prosjektleder Ulla Gjerdrum (brannsikkerhet) eller prosjektleder Knut Løe (brannalarmanlegg).

Sist oppdatert: 2019-03-11

NS-EN 16763:2017

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3960:2013

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 779,00 (eks. mva)

Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter